Närvarokontroll

Passersystemet kan utökas med funktioner för avancerad närvarokontroll och möjlighet till ökad säkerhet genom att begränsa passage in och ut från närvaroområden med antipassback. Information om varje närvaroområde presenteras som ett fönster med en lista på vilka användare som befinner sig i området samt datum och tid. Med funktionen finns även möjlighet att aktivera utskrift av närvarolistor sorterade och grupperade till valfri skrivare.

För ökad säkerhet och kontroll kan man för närvaroområden aktivera olika typer av antipassbackregler. Grundtanken med antipassback är att förhindra att en användare räcker över sitt kort till en annan användare som då kan komma in i samma område. Samma kort skall alltså inte kunna användas för inpassering i ett område flera gånger i följd utan att en utpassering ur området registrerats däremellan. Har man inte använt kortet vid utpassering är det låst nästa gång man försöker ta sig in. I systemet kan man välja om kortet ska vara låst bara en viss tid eller om det måste låsas upp av en systemadministratör.

Kontakta oss

Vad roligt att du har hittat hit. Fyll gärna i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.