Vilka nyckelbrickor/taggar/passerkort ska jag ha till mitt passer- och bokningssystem?

En viktig del vid implementering av passersystem är val av lästeknik. Beroende på vilken typ av bricka/tagg/passerkort ni väljer att ha i ert system blir detta avgörande för vilken säkerhetsnivå som uppnås.

Teknikutvecklingen går snabbt och med ny teknik följer också en högre nivå av säkerhet. I ett elektroniskt passersystem med kort eller taggar beror säkerhetsnivån av vilken lästeknik som används. I ny teknik används en högre nivå av kryptering vilket gör korten eller taggarna svårare att kopiera. Äldre lästekniker har lägre nivå av kryptering, och ju längre en lösning har funnits på marknaden desto större är risken att den går att kopiera.

Ingen lästeknik kan garanteras vara omöjlig att kopiera, men ju nyare lästeknik desto säkrare blir systemet. Vid investering i ett nytt passersystem är RCOs rekommendation därför att alltid välja den senaste tillgängliga lästekniken. Just nu är detta Desfire EV3. 

RCO erbjuder produkter med högsta säkerhetsklassning och den senaste lästekniken. En gradvis uppgradering från äldre till nyare teknik med högre säkerhet kan åstadkommas genom att antingen byta ut gamla läsare mot nya alternativt uppgradera läsarna (flasha).  

Idag finns tre huvudsakliga lästekniker tillgängliga på marknaden. PROX EM4200 är äldst och enkel att kopiera. RCO fasar ut alla produkter med denna lästeknik och rekommenderar ingen att investera i ett nytt system med denna teknik. Även äldre system bör uppgraderas, vilket kan göras genom att gradvis byta ut läsare med PROX teknik till kombiläsare som även kan hantera Mifare. 

Mifare är en nyare lästeknik som finns i flera versioner. Mifare Classic är vanligt förekommande på marknaden. Taggar eller kort kan tillhandahållas av installatören. Mifare Desfire är en nyare och säkrare version med högre nivå av kryptering. RCO rekommenderar Mifare Desfire till alla som investerar i ett nytt säkerhetssystem. Taggar och kort tillhandahålls av en registrerad och av RCO godkänd kortutgivare för att säkerställa kvalitet och säkerhet. 

Valet av lästeknik styrs av vilken nivå av säkerhet som matchar behovet i fastigheten. Ert beslut bör fattas i dialog med installatören. 

Klicka här för att läsa vanliga frågor och svar om lästekniker.

 

Nedan presenterar vi de vanligaste lästeknikerna:

 

PROX (EM4200)

MIFARE CLASSICMIFARE DESFIRE EV2/EV3
FördelarFördelarFördelar
 • Billig
 • Lättillgänglig
 • Fungerar med offlineenheter (kabelfria läsare)
 • Senaste tekniken
 • Bästa tillgängliga säkerhetsnivå - (kryptering)
 • Fungerar med offlineenheter (kabelfria läsare)
NackdelarNackdelarNackdelar
 • Ingen kryptering
 • Gammal teknik
 • Låg säkerhet
 • Under utfasning
 • Kan kopieras
 • Äldre teknik 
 • Låg kryptering
 • Kort och taggar är något dyrare
 • Driftsättning och konfiguration tar lite längre tid
RekommendationRekommendationRekommendation

 

 • Denna lästeknik rekommenderas inte till någon anläggning, varken ny eller befintlig

 

 • Rekommenderas inte för nya anläggningar, men för en dialog med installatören

 

 • RCO rekommenderar denna lästeknik till alla nya anläggningar

 

Kontakta oss

Vad roligt att du har hittat hit. Fyll gärna i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.