Vårt kvalitet och miljöarbete

RCO arbetar mycket med att miljöanpassa verksamheten. Vi uppfyller miljölagstiftningens krav och har utöver detta vidtagit åtgärder för långtgående miljöanpassning. Källsortering och återvinning är självklara sysslor i vår vardag och vi ser naturligtvis till att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt.

Vi har väl genomtänkta rutiner för att utreda och bedöma leverantörernas miljöpåverkan vilket är en början till miljöanpassade inköp. Vi har även genomfört energibesparande åtgärder och försöker ytterligare få ner vår energiförbrukning.

 

ISO-certifiering

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem

Du hittar certifikatet här

 

Miljö- och kvalitetspolicy

Här hittar du vår miljöpolicy och här hittar du vår kvalitetspolicy.

 

Järfälla kommuns miljödiplom

Ett samarbete mellan RCO Security och Järfälla kommun har resulterat i att företaget uppfyller de krav som kommunen ställer för att erhålla Järfällas miljödiplom, RCO har varit miljödiplomerade sedan 1999.

Järfälla kommuns miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningssystem och organisera företagets miljöarbete. Den bygger på standarden Svensk Miljöbas som är anpassat för små och medelstora företag.

Här hittar du RCO:s miljödiplom och här kan du läsa mer om Järfälla kommuns miljödiplom.

 

Miljövarudeklaration för RCO:s produkter

Flera av RCO’s produkter finns i Sunda Hus Miljödata, logga in för att se aktuell bedömning, Sundahus

Om det är någon du saknar är du varmt välkommen att kontakta tarja.hillbom-valila@rco.se