Leveransvillkor
Gällande leveransvillkor är RCO:s allmänna villkor. Våra leveransvillkor innebär att vi inte står för transportförsäkring och risk för godset som lämnar Järfälla.

Garanti
RCO:s allmänna villkor. Garantitid är 5 år. Ersättning för resor och arbetstid ingår ej i garantin. Gäller endast produkter som tillverkas av RCO.

Leverans
Fritt vårt lager i Järfälla, alternativt enligt annan överenskommelse.

Betalningsvillkor
Kredit lämnas efter sedvanlig kreditprövning, normalt 30 dagar netto. Kreditbeloppets storlek bedöms för varje enskild kund. i annat fall sker leverans mot förskottsbetalning. Förseningsersättning 250 kronor. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen från förfallodagen. Faktiska kostnader i samband med inkasso debiteras i efterhand.

Priser
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående meddelande. Priserna gäller exklusive moms. Aktuell prislista finns alltid på www.rco.se

Återlämning av produkt
Vi accepterar kreditering av produkt som återlämnas till oss helt i obruten förpackning. Varan får ej vara äldre än 3 månader från leveransdatum. Krediteringsavgift 20% på fakturerat belopp. Originalfaktura skall bifogas produkten.

Produktutförande
Enligt tillverkarens specifikation vid leveranstillfället. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering ändra produktspecifikationer. Avvikelser mellan bilder och text i katalogen och produkten kan förekomma.

Läs mer om RCO:s allmänna villkor i sin helhet här.