DB Schenker i Sverige

Bättre kontroll, högre kvalitet och ökad flexibilitet var några av anledningarna till att DB Schenker valde det integrerade säkerhetssystemet R-CARD M5 MEGA till sina anläggningar i Sverige.

DB Schenker är världens näst största speditör. Företaget erbjuder landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter samt lager- och logistiklösningar. I Sverige har DB Schenker fyra stora lager, 28 terminaler samt ett antal kontor och man hanterar runt 100 000 sändningar per dygn. Patrik Jagstedt är säkerhetsspecialist på DB Schenker Sverige.

– Vi har mycket höga krav på säkerheten och arbetar hela tiden aktivt för att hålla den på högsta möjliga nivå. Såväl kunder, anställda som samarbetspartners ska känna trygghet med DB Schenker, säger Patrik Jagstedt och fortsätter:

– Jag och min chef Mikael Schwartz är centralt ansvariga för säkerheten på DB Schenker i Sverige. Utöver det har vi också cirka 40 säkerhetssamordnare internt som arbetar lokalt med säkerheten ute på våra anläggningar.

Central server

2004 började DB Schenker använda RCO:s passersystem på sina anläggningar.

– För att stänga ute obehöriga och hålla en god säkerhetsnivå har vi kortläsare på alla typer av dörrar, portar och grindar. Från början hade vi lokala passersystem på enheterna. Det visade sig dock inte vara optimalt i längden. Bland annat blev det krångligt om någon från en enhet skulle besöka en annan enhet. För att passerkortet skulle fungera vid den anläggning som besöktes behövde man i förväg skicka dit information om kortet, säger Patrik Jagstedt.

För några år sen beslutades att alla enheters säkerhetssystem inom DB Schenker skulle vara anslutna till företagets centrala server.

– Anledningen till att ha säkerheten centraliserad var att vi får bättre kontroll, högre kvalitet och ökad flexibilitet. Det blir mer lättarbetat och vi kan hålla en hög säkerhetsnivå. Vi har valt R-CARD M5 MEGA som vårt passersystem på alla anläggningar och även inbrottslarm på nyare anläggningar. På en del ställen har vi fortfarande lokala inbrottslarm, men tanken är att de framöver ska ersättas med det som finns inbyggt i RCO-systemet. I framtiden ska vi ha passersystem och inbrottslarm i alla våra anläggningar integrerade i ett och samma system, säger Patrik Jagstedt.

10 000 kortinnehavare

DB Schenker har ungefär 10 000 kortinnehavare i systemet och många olika behörighetsgrupper. Då gäller det att systemet är flexibelt och användarvänligt. Varje enhet har sina behörighetsgrupper och kan koppla upp sig mot den centrala servern.

– Vi har avtal med Stanley Security, dels när det gäller installation av våra säkerhetssystem, dels för drift av vår centrala server och administration och tillverkning av passerkorten, som även används som företagslegitimation. För att hela tiden hålla säkerhetssystemet uppdaterat drar Stanley Security ut listor varje kvartal på vilka som har passerkort på varje anläggning. Dessa listor skickas till de lokala säkerhetssamordnarna, som kontrollerar vilka som eventuellt ska spärras ut ur systemet. I RCO-systemet finns också en funktion där vi kan söka kort som inte använts sedan en viss tid. Det är också ett bra hjälpmedel för att kunna ta bort kort och förhindra att de används av obehöriga. Det här fungerar mycket bra och gör att vi hela tiden kan hålla säkerhetssystemet fräscht, säger Patrik Jagstedt.

Varför valde ni R-CARD M5 MEGA?

– Vi har bra erfarenhet av RCO och deras system, R-CARD M5 MEGA uppfyller den nivå vi behöver och man får mycket för pengarna. Dessutom har vi en bra dialog och ett nära samarbete med RCO, avslutar Patrik Jagstedt.