Hur RCO påverkas av corona

Vårt viktigaste fokus är naturligtvis att alla vi som jobbar här, våra kunder och leverantörer mår bra och undviker smitta och att vår verksamhet fortlöper utan avbrott. RCO följer noggrant utvecklingen samt regeringens och myndigheternas rekommendationer och våra beslut fattas i enlighet med detta.

 

Order

Vår ordermottagning har öppet som vanligt och vi står till ert förfogande.

Support

Vår support har öppet som vanligt och vi står till ert förfogande vid frågor eller teknisk support.

Produktion/leverans/service

Vi producerar och levererar precis som vanligt utan avbrott.

Vi uppmanar våra kunder att skicka in sina utbytes- och serviceärenden samt att i möjligaste mån undvika hämtordrar.