Affärsmodell

Enabla ska vara enkel att sälja och enkel att köpa. Affärsmodellens upplägg liknar andra branschers med en tydlig koppling mellan värde och pris, fler funktioner resulterar i ett högre pris.

Paket

Enabla kommer att säljas i paketen Bas, Smart och Komplett anpassade för Flerbostad, Offentlig sektor och Kontor. Just nu lanseras det rödmarkerade paketet Bas som innehåller administrationsplattformen, passagesystem och extern larmstyrning samt backup och fria uppdateringar. Fler paket kommer att byggas efter hand och anpassas till olika kundsegment och deras behov.

Priser och betalning

Enabla säljs via återförsäljare och köps som tjänst. Tjänsten har en månadskostnad och faktureras årsvis via återförsäljaren.

Priset för tjänsten styrs av två parametrar.

1. Storleken på systemet

Stora kunder betalar mer än små kunder. En stor fastighet med många boenden, arbetande eller besökare och mycket hårdvara får därför en dyrare månadskostnad. Kostnaden skalas upp i intervall som beror av antalet boende, om det handlar om en bostadsfastighet, eller antalet användare (personer med rättighet att passera dörrar i fastigheten) om det handlar om en annan typ av fastighet.

2. Mängden funktionalitet

Den som äger eller förvaltar fastigheter bestämmer vilken typ av produkter eller funktioner som ska knytas till fastigheten. I grundsystemet ingår passage, men det kommer på sikt att gå att knyta fler funktioner till systemet såsom bokning, larm eller koppling till andra system.

Den som äger passersystemet bestämmer vilken nivå av funktionalitet som önskas och betalar för dessa. Priset är alltså starkt knutet till värdet. RCO kommer att erbjuda paket för olika typer av fastigheter där de mest önskade funktionerna ingår. Paketet kommer att ha ett lägre pris än om samma funktioner lagts till grundpaketet styckvis. Kunden kan när som helst lägga till ny funktionalitet till systemet, eller byta prispaket till ett större eller mindre.

Basfunktionalitet såsom hosting av plattformen, backup och säkerhetsuppdateringar ingår alltid. Priset är inte beroende av hur många hårdvaruenheter som finns i systemet utan styrs endast av systemets storlek och funktionalitetsnivå.