Utbildning

Kunskap ger framgång!

 

RCO bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Vi utbildar fortlöpande våra återförsäljare på nya produkter och programvaror. Även viss utbildning av våra återförsäljares kunder genomförs. Teknikutbildningar för våra återförsäljares installatörer och driftsättare sker antigen som webbaserad distansutbildning där teknikerna studerar i sin egen takt eller som en klassrumsutbildning i någon av våra lokaler i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Övriga utbildningar kan antingen ske hos oss, i samband med en mini-mässa eller på plats hos er. Kontakta oss om ni har frågor om utbildning eller anmäl er direkt till vår e-learningutbildning eller någon av våra schemalagda kurser via anmälningsformuläret för respektive kurs.


Vi erbjuder regelbundet:

  • E-learningutbildning för installatörer
  • Schemalagda teknikutbildningar för installatörer
  • Sälj- och projekteringsutbildning för återförsäljare
  • Handhavandeutbildning för slutanvändare
  • Teknikutbildning för konsulter

 

Aktuella utbildningar

UTB110 R-CARD 5000 – Hårdvaruinstallatör

Grundläggande genomgång av produktsortiment, systemuppbyggnad samt inkoppling och adressering av enheter. Kursen vänder sig till personal som inte jobbat med R-CARD 5000 produkter tidigare. Mer info / anmälan

UTB150 NoKey offline

Utbildning för dig som ska montera och driftsätta offlineläsaren NoKey. Fortsättningskurs för dig som redan har erfarenhet av installation och driftsättning i R-CARD 5000 och M5. Mer info / anmälan

UTB250E R-CARD M5 – Installation och driftsättning

E-learningutbildning för dig som ska installera och driftsätta ett R-CARD M5-passersystem. Mer info / anmälan

UTB250 R-CARD M5 – Installation och driftsättning

Grundläggande utbildning för dig som ska installera och driftsätta ett R-CARD M5-passersystem. Mer info / anmälan

UTB310 M5 Flerbostad med Electrolux Vision

För dig som skall driftsätta ett R-CARD M5 system i flerbostadsmiljö med Electrolux Vision. Mer info / anmälan

UTB410 R-CARD M5 MEGA – Integrerat larm

Utbildningen M5 MEGA vänder sig till dig som ska driftsätta och underhålla en integrerad larmanläggning i R-CARD M5. Mer info / anmälan

SALE100 Sälj- och projekteringsutbildning

Utbildningen riktar sig till er som säljer eller projekterar inom företaget. Utbildningen informerar om RCO:s produktutbud samt vilka möjligheter som slutkunden erbjuds med systemet. Mer info / anmälan

R-CARD M5 Administration – Utbildning för slutanvändare

En anpassad utbildning för administratörer och systemansvariga som skall handha och ansvara för RCOs passer- och säkerhetssystem R-CARD M5. Mer info / anmälan