Uppdaterad dokumentation finns nu för nedladdning

Fredag, 30 september, 2016
Just nu arbetar vi för fullt med att förnya och uppdatera vår produktdokumentation. Flera förnyade dokument är redan klara för nedladdning. Logga in på partnerportalen och välj Dokumentarkiv > Manualer för att hämta dem.

R-CARD M5 EPL och ID06 – Driftsätta

R-CARD M5 – Bordsläsare – Installera och Använda

R-CARD M5 – Använda
Excel-import är med här – separat dokument har tagits bort.
Användning av R-CONTROL beskrivs också. Driftsättning av R-CONTROL (och nu R-TOUCH 50) – se nästa punkt.

Planritningar i R-CONTROL och R-TOUCH 50 – Driftsätta

R-CARD 5000 NoKey offline – Installera – även på norska
Fem dokument blev ett (alla fyra NoKey-modeller samt ”Information vid montering av NoKey-läsare ihop med rundcylinder”).

R-CARD 5000 NoKey online – Installera – även på norska

Handhavandeinstruktion kortläsare (Word) – även på norska
Reviderad text om initiering (sista stycket i kapitel 9) samt bilder på initieringen (sista sidan).

R-CARD M5 ”Köpa tid” – Använda
Vi har skrivit om dokumentet helt.

R-CONNECT – Installera – även på norska
Det här gäller den existerande produkten och ersätter den gamla installationsanvisningen.

R-CONNECT NoKey – Installera – även på norska
Nytt dokument.


Uppdaterade projektregistreringsdokument:

Projektregistrering IO-5004 och IO-5008 – även på norska
Projektregistrering IO-5022 – även på norska
Projektregistrering IO-5044 – även på norska
Projektregistrering DB-50 – även på norska
Projektregistrering DIO-5084 – även på norska


Uppdaterade dokument från Milleteknik:

BT-8, -16, -32 COM Installation/Handhavande
BT-40-serien Installation/Handhavande
BT-80/80L++-serien Installation/Handhavande