RCO släpper ny version av M5

Tisdag, 12 augusti, 2014
Nu finns version 5.37.4 av RCO Securitys administrationsprogram R-CARD M5 för nedladdning. En viktig nyhet i denna version är bland annat möjligheten till så kallad väsentlig funktion.

Some descriptionVäsentlig funktion innebär att systemet genom givare kan hantera kolvlägen. Tack vare funktionen kan man i exempelvis en butik konfigurera systemet så att alla nödutgångar måste vara olåsta innan man kan slå på belysningen och öppna butiken. På samma sätt måste alla nödutgångar vara låsta igen innan det går att släcka belysningen vid butikens stängning. Med väsentlig funktion i butiksmiljö ökar alltså säkerheten för både allmänheten under dagtid och butiken nattetid. Funktionen kan naturligtvis användas på fler objekt än butiker och är inte heller begränsad till just belysningen.

En annan ny funktion i M5, som infördes redan i förra versionen, är möjligheten att i systemdatabasen göra en sökning på spärrade kort eller kort som inte använts under en längre tidsperiod (användaren definierar själv denna tidsperiod). Detta innebär för administratören ett enkelt sätt att rensa upp i databasen eftersom man snabbt och smidigt kan välja vilka användare som ska ha fortsatt behörighet och vilka som ska raderas – vilket naturligtvis ökar säkerheten.

R-CARD M5 används för administration och programmering av R-CARD 5000-passersystem från RCO Security. M5 är en lättnavigerad och logiskt uppbyggd programvara med möjlighet till anpassningar utifrån enskilda behov. Installation kan göras på en fristående dator eller på en server i nätverk med möjlighet för flera klienter/operatörer att administrera systemet.