RCO det mest kända varumärket

Torsdag, 15 juni, 2017
En undersökning genomförd i maj månad visar att RCO Security har starkast marknadsposition, störst varumärkeskännedom och högst top-of-mind bland de tio största leverantörerna av passersystem på den svenska marknaden. Undersökningen är genomförd i tre olika segment: kunder till RCO, icke-kunder samt rådgivare och konsulter.

Till befintliga direkta och indirekta RCO-kunder (låssmeder, el- och teleinstallatörer, larmföretag och säkerhetsföretag) har en webbundersökning till ett slumpmässigt nettourval på 3 000 personer skickats ut. Till gruppen icke-kunder, alltså låssmeder, el- och teleinstallatörer, larmföretag och säkerhetsföretag som inte är direkta eller indirekta kunder till RCO, har telefonintervjuer genomförts (slumpmässigt nettourval på 700 personer) och detsamma gäller för rådgivare och konsulter (slumpmässigt nettourval på nästan 2 000 personer).

Några av de parametrar som undersökts kring RCO och de nio konkurrerande bolagen är varumärkeskännedom och preferens. Bland RCO:s befintliga kunder känner föga förvånande 100 procent av de tillfrågade till RCO, vilket också är mest bland samtliga bolag. Närmaste konkurrent når 90 procent och tredje företag på listan når 83 procents kännedom.

Tittar man på de som inte är RCO-kunder når RCO ändå 100 procent i kännedom (RCO har inte nämnts som uppdragsgivare bland icke-kunderna). Närmaste konkurrent når bara 91 procent i kännedom och trean på listan 88 procent. Fyran och femman når 75 respektive 68 procents kännedom. Bland rådgivare och konsulter når RCO 94 procents kännedom, vilket endast slås av ett konkurrerande bolag (inte heller här har RCO nämnts som uppdragsgivare).

Hela 71 procent av RCO:s kunder anger också att RCO är deras förstaval när det gäller leverantör av passersystem. Närmaste konkurrent når bara 9 procent, och nummer tre på listan når 6 procent. Bland icke-kunderna är det hela 32 procent som anger att RCO är deras förstahandsval. Här landar närmaste konkurrent på 25 procent, och trean hamnar på 13 procent. Även bland rådgivare och konsulter är RCO det överlägsna förstahandsvalet. Nästan 40 procent anger RCO som preferens. Närmaste konkurrent hamnar på 11 procent och trean på 6 procent.

Liknande resultat framkommer när det gäller top-of-mind (”Om du tänker på företag som levererar passersystem, vilket är det första företag du kommer att tänka på?”). Bland icke-kunderna är det 38 procent som anger RCO på den öppet ställda frågan. Tvåan och trean hamnar på 14 procent och fyran på 3 procent. Bland rådgivare och konsulter är det 40 procent som tänker på RCO i första hand. Tvåan hamnar på 12 procent och trean på 10 procent.

– Resultaten känns naturligtvis helt fantastiska för oss och visar att vi gör helt rätt saker. Vi har uppenbart en stark grund att stå på för att kunna fortsätta vår starka och offensiva expansion på marknaden, säger Henrik Paulsson, RCO:s marknadschef.