GDPR-anpassning av M5

Fredag, 25 maj, 2018
Under maj månad lanserade RCO en uppdaterad och GDPR-anpassad version av M5 (5.43.0) med stöd för avidentifiering och möjlighet till utdrag av lagrade personuppgifter.

Systemadministratören kan anpassa systemet så att en användares personuppgifter antingen raderas helt eller avidentifieras genom anonymisering av uppgifter i händelseloggar och användardialoger. Avidentifiering av händelser kan schemaläggas för att förenkla för den personuppgiftsansvarige. RCO stödjer även export av den information som finns registrerad i systemet i form av användarinformation och händelser.

Vi rekommenderar starkt alla våra kunder och slutanvändare att uppgradera till den senaste versionen. Som slutanvändare, ta kontakt med din installatör för att få veta mer om en uppgradering av licensen. För mer information om hur du som administratör kan GDPR-anpassa systemet, tveka inte att kontakta vår tekniska support.