Software-nyheter


Firmware för uppgradering av R-CARD 5000-systemets enheter är endast tillgänglig efter inloggning i vår partnerportal.

Aktuella versioner

  Produkt Version
   R-CARD M5  5.45.1
   WebAdmin  1.0.0.14
   Electrolux Vision Admin  1.0.3
   WebBokning  1.2.0.9
   Webnärvaro  1.0.0.10
   ID06WebApp  1.0.0.27
   InterBookConnector  1.0.0.11
   Centralenheter  
   UC-50  2.98
   DIO-5084  2.11
   DB-50  3.07
   DB-50L  3.07
   LS-50  1.12
   LS-50 ver.2  2.03
   TEL-50  2.11
   NoKey
 
   MIF808  1.22
   Reader 509  
   MIF-509, MIF/PROX-509  1.10
   Reader 50  
   MIF 50  3.10
   Prox 50  3.05
   MIF-53   3.01
   Reader 60  
   MIF 60  3.09
   Prox 60  3.05
   MIF-65  1.13
   MIF-66  1.03
   MiniMap 50  
   MIF  1.06
   Prox  1.06
   MiniMAP 60  
   MIF  1.06
   Prox  1.06
   PA-59  
   MIF  2.09
   Prox  2.06
   PA-59D  
   MIF  2.09
   Prox  2.07
   PA-519  
   MIF 3.01
   PROX 3.01
   Manöverpanel  
   MAP-50  2.03
   MAP-59 MIF  1.14
   MAP-59 Prox  1.14
   R-Touch 50  1.04
   Electrolux  
   Boka  1.23
   Netmaster  1.05
   Vision  1.17