Software-nyheter


Firmware för uppgradering av R-CARD 5000-systemets enheter är endast tillgänglig efter inloggning i vår partnerportal.

Aktuella versioner

Produkt Version
 R-CARD M5  5.42.1
 WebAdmin  1.0.0.14
 Electrolux Vision Admin  1.0.3
 WebBokning  1.2.0.9
 Webnärvaro  1.0.0.10
 ID06WebApp  1.0.0.27
 Centralenheter  
 UC-50  2.96
 DIO-5084  2.11
 DB-50  3.07
 DB-50L  3.07
 LS-50  1.12
 LS-50 ver.2  2.03
 TEL-50  2.11
 NoKey
 
 MIF808  1.21
 Reader 509  
 MIF-509, MIF/PROX-509  1.10
 Reader 50  
 MIF 50  3.10
 Prox 50  3.05
 MIF-53   3.01
 Reader 60  
 MIF 60  3.09
 Prox 60  3.05
 MIF-65  1.13
 MIF-66  1.03
 MiniMap 50  
 MIF  1.06
 Prox  1.06
 MiniMAP 60  
 MIF  1.06
 Prox  1.06
 PA-59  
 MIF  2.09
 Prox  2.06
 PA-59D  
 MIF  2.09
 Prox  2.07
 PA-519  
 MIF 3.01
 PROX 3.01
 Manöverpanel  
 MAP-50  2.03
 MAP-59 MIF  1.14
 MAP-59 Prox  1.14
 R-Touch 50  1.04
 Electrolux  
 Boka  1.23
 Netmaster  1.05
 Vision  1.17