Program

Program

R-CARD M5

M5 er RCOs programvare for administrasjon og programmering av R-CARD 5000-adgangskontrollsystemer. M5 er en lettnavigert og logisk oppbygd programvare med mulighet for tilpasninger ut fra den enkeltes behov. Den kan installeres på en frittstående datamaskin eller en server i nettverk med mulighet for flere klienter/operatører som kan administrere systemet. Programvaren er moduloppbygd og kan etter behov kompletteres med andre sikkerhetsløsninger, som for eksempel godkjent innbruddsalarm, brannvarsling, lokal reservasjon og grafisk visning fullt integrert sammen med adgangskontrollen. Vår idé er at foretak skal kunne være i stand til å vokse med systemet etter hvert som det oppstår behov.

R-CARD M5

Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering

R-CARD M5 MINI

Miniversion av Basinstallation
 • Max en UC-50
 • Upp till åtta dörrar

R-CARD M5 MEGA

Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CARD M5 MEGA MINI

Miniversion av Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Max 64 larmpunkter
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

R-CONTROL

Grafisk presentationsprogramvara
 • Tilläggslicens
 • Grafisk presentation
 • Enkel programmering

R-CARD M5 NAP

Närvaro med antipassback-kontroll
 • Tilläggslicens
 • Upp till 255 områden

R-CARD M5 EPL

Elektronisk personalliggare
 • Tilläggslicens
 • Personalliggare