Alarm

Alarm

Helintegrert alarmsystem

Adgangskontroll- og innbruddsalarmsystem i ett integrert system forenkler administrasjonen og dermed håndteringen for både brukere og vektere. Det felles nettet og bruken av samme enheter for flere funksjoner gir også lavere kostnader for både selve systemet og installasjonen. Ved å komplettere adgangskontrollsystemet R-CARD 5000 og M5 med modulen MEGA, får du adgangskontroll, innbruddsalarm og brannalarm fullt integrert i ett system. MEGA er godkjent iht. SBSC 1014 alarmklass 3/4.

R-CARD M5 MEGA

Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4

MINI MAP-50/60

Enkel modell – stora funktioner
 • Manöverpanel
 • Textdisplay
 • Passerläsare

MAP-59

Manöverpanel för larmhantering
 • Manöverpanel
 • Grafisk skärm
 • Enkel larmhantering

R-TOUCH 50

Trygg och säker larmstyrning
 • Manöverpanel
 • Grafisk pekskärm
 • Total överblick