Adgangskontroll

Adgangskontroll

Bytt ut nøklene

Med et adgangskontrollsystem fra RCO erstatter en kodebrikke eller et kort hele nøkkelknippet. En nøkkel passer kanskje kun på én eller noen få dører, og kan ikke tidsstyres. Den kan dessuten kopieres eller stjeles, noe som medfører dyre sylinderbytter. I programvaren R-CARD M5 bestemmer du selv hvilken programmering en brikke skal ha. Du kan bruke rettigheter til å styre brukernes tilgang til ulike dører og hvilke tider de skal ha tilgang. Dersom en kodebrikke blir borte, kan du enkelt slette eller blokkere den via programvaren. Kodebrikken kan også brukes til å slå alarmen på eller av. Mulighetene er med andre ord mange.

LÄSARE 509

Displayläsare med användaren i fokus
 • Stor färgdisplay
 • Två samtidiga lästekniker
 • Flera tillbehör

LÄSARE 65 KG

Hög säkerhet inom- och utomhus
 • Beröringsfri
 • Larmstyrning
 • Prox/Mifare

LÄSARE 66

Vandalsäker läsare som tål hårda tag
 • Vandalsäker
 • Prox/Mifare
 • Kompakt

LÄSARE 500/600

Beröringsfri Mifare-läsare
 • Mifare
 • Inomhus/utomhus
 • Funkar med NoKey offline

LockR Cylinder

Den fulländade dörröppnaren
 • Beröringsfri
 • Offline
 • Ingen kabeldragning

NOKEY ONLINE

Robust online-läsare i NoKey-familjen
 • Beröringsfri
 • Sex modeller
 • Initieringsläsare

NOKEY OFFLINE

Kostnadseffektiv offline-lösning för innerdörrar
 • Beröringsfri
 • Offline
 • Ingen kabeldragning

NOKEY MOTOR

Online-läsare med inbyggd motor
 • Tre modeller
 • Säkerhetslåsning
 • Ingen åverkan