Vårt miljøarbeid

RCO jobber aktivt med miljøtilpasning av sine aktiviteter. Vi overholder miljølovgivnings krav og utøver dette med vidtrekkende tiltak for miljøtilpasning. Kildesortering og gjenvinning er åpenbare gjøremål i hverdagen og vi ser selvfølgelig også til at farlig avfall blir håndtert på riktig måte. Vi har godt gjennomtenkte prosedyrer for å undersøke og vurdere underleverandørenes miljøpolicy, som er begynnelsen på gode miljøtilpassede innkjøp. Vi har også gjennomført ENØK-tiltak, og prøver ytterligere å redusere vårt energiforbruk.

Some description

Miljøpolicy

RCO arbeider for at det gjennomføres et konsekvent miljøarbeid i bedriften som omfatter alle produkter, tjenester, produksjonsutstyr og transporttjenester.

Følgende offentlige prinsipper skal styre RCO’s arbeide:

- Miljøhensyn skal ivaretas i alle beslutninger på alle nivåer i organisasjonen, samt være en naturlig del av hele bedriftens virksomhet

- Ledelsen jobber for at samtlige medarbeidere gis opplæring, støtter og opprettholder, samt videreutvikler våre miljømål

- Følge gjeldene miljølovgivning samt andre regler og krav, alt med hensikt i å forbedre arbeidsmiljøet og det fortløpende miljøarbeidet

- Produkter konstrueres, produseres og vedlikeholdes for å sikrestille et minimalt råvareforbruk, som igjen skal tillate en fullstendig gjenvinning

- Alt avfall kildesorteres og leveres til kompetente entreprenører for gjenvinning, destruksjon eller deponering

- Effektivisere intern og ekstern transport

- Redusere energiforbruket

- Forhindre forurensninger

- Miljøvennlige innkjøp

- Kontinuerlige forbedringer


RCO er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS, og oppfyller dermed sitt produsentansvar for retur av EE-produkter, batterier og emballasje.

 

Järfälla kommunes miljødiplom
Et samarbeid mellom RCO Security og Järfälla kommune har resultert i at selskapet oppfyller de krav som kommunen setter for å få Järfälla kommunes miljødiplom. RCO Security har blitt tildelt gull-nivået av diplomen, som er den valøren som stiller høyeste krav på miljøarbeidet. Gull-nivået tilsvarer kravene i Svensk Miljöbas.

Miljødiplomen indikerer våre høye ambisjoner for et langsiktig og seriøst miljøarbeid. Det som er viktig er at miljøarbeidet er i stadig utvikling. Miljøsertifiseringen drives av Environment and Health Committee i Järfälla kommune. Kriteriene er basert på ISO 14001/EMAS.

Klikk her for å se RCO miljødiplom.

Her kan du lese mer om Järfälla kommunes miljødiplom.

Miljøinformasjon for RCO-produkter

En overgripende miljødeklarasjon for alle R-CARD 5000-produkter og produktdeklarasjoner (BVD3) for RCO-produserte produkter er tilgjengelig for nedlasting nedenfor.

 

 

Miljövarudeklaration

Miljövarudeklaration R-CARD 5000 Miljövarudeklaration R-CARD 5000 04-02-2016

BVD3

Byggvarudeklaration Reader 500 Byggvarudeklaration Reader 500 21-06-2018
Byggvarudeklaration Reader 65 Byggvarudeklaration Reader 65 21-06-2018
Byggvarudeklaration  Reader 50/60 Byggvarudeklaration Reader 50/60 21-06-2018
Byggvarudeklaration  Reader 66 Byggvarudeklaration Reader 66 21-06-2018
Byggvarudeklaration  DB50 Byggvarudeklaration DB50 21-06-2018
Byggvarudeklaration  IO50 Byggvarudeklaration IO50 21-06-2018
Byggvarudeklaration UC50 Byggvarudeklaration UC50 21-06-2018
Byggvarudeklaration DIO5084 Byggvarudeklaration DIO5084 21-06-2018