GDPR-tilpasning av M5

Mandag 4. juni 2018
I mai lanserte RCO en oppdatert og GDPR-tilpasset versjon av M5 (5.43.0) med støtte for å anonymisere og muligheten for å gjøre utdrag av lagrede personopplysninger.

Systemadministratoren kan tilpasse systemet slik at brukernes personopplysninger enten slettes helt, eller bli uidentifiserbare ved anonymisering av data i hendelseslogger og brukerdialoger. Anonymisering av hendelser kan også planlegges i egne tidsskjemaer for å forenkle arbeidet for personvernombudet (den personopplysnings-ansvarlige personen). Vi innfører også støtte for eksport av den informasjonen som er registrert i systemet i form av brukerinformasjon og hendelser.

Vi anbefaler på det sterkeste at alle våre kunder og sluttbrukere oppgraderer til den nyeste versjonen. Som sluttbruker, kontakt din installatør for mer informasjon eller hjelp til en oppgradering av lisensen. For mer informasjon om hvordan du som administrator kan GDPR-tilpasse systemet, vennligst kontakt vår tekniske support.