Sommerrogaten 1 i Oslo

Sommerrogaten 1 i Oslo

Midt på Solli plass i Oslo skiller grøntområdet i Sommerroparken seg ut mellom brostein, asfalt og trafikk. Bak parken ligger Sommerrogaten 1 – en majestetisk murbygning fra 1931 som nærmest fyller hele kvartalet. Som et flerbruksbygg med flere store leietakere og mye aktivitet, er det et stort behov for effektive løsninger som fungerer optimalt for alle byggets brukere.

Bygningsmassen i Sommerrogaten 1 består av tre sammenhengende bygg inspirert av italiensk nyklassisisme. I tillegg omfatter eiendomsmassen Inkognitogaten 37. Sommerrogaten 1 og Inkognitogaten 37 eies i dag av Sommerrogaten Utvikling AS og forvaltes av Höegh Eiendom. Bygget, som tidligere har vært hjem både for Oslo Lysverker, Oslo Energi og Hafslund, har i dag Oslo Kommune og NAV som største leietaker, i tillegg til å huse ærverdige Vestkantbadet og Vestkantbadet Spa.

RCO ble sikreste løsning
Gjennom årenes løp hadde adgangskontrollsystemet etterhvert blitt utdatert og det var vanskelig å fremskaffe reservedeler. I 2015 så Höegh Eiendom seg derfor nødt til å gjennomføre en full utskifting av adgangskontroll- og sikkerhetssystemet i bygget. Valget falt på det lille svakstrømsfimaet Securion. Securion har hovedfokus på installasjon av sikkerhetssystemer og bruker RCO i de fleste av løsningene de leverer.

Jonny Ryvang, deleier og daglig leder i Securion, forteller at de møtte RCO og Höegh Eiendom for en grundig gjennomgang i forkant av prosjektet.

– Oppdraget var å bytte ut alt av kortlesere, kameraløsninger, porttelefoner og alarmsystemer i hele gården. Det var godt over 100 kortlesere med en mengde alarmer tilknyttet. Ved oppgraderingen skulle alt integreres i ett og samme system. Det var en spennende og stor jobb.

Securion var en av flere tilbydere, men Ryvang forteller at det var kvalitetene og softwaren i RCO-systemet som var avgjørende for at eiendomsselskapet valgte Securion og RCO.

Ryvang kan fortelle at Securion har installert RCO de siste 15 årene, og at de monterer alt fra 30 til i overkant av 100 kortlesere i året.

– Grunnen til at vi velger RCO er at systemet er veldig brukervennlig og lett å lære bort til sluttbrukerne. Det er et prisgunstig kvalitetsprodukt. Geir Arnesen, prosjektleder og teknisk forvalter hos Höegh forteller at blant annet brukervennligheten var avgjørende for dem.

– RCOs system er enkelt og bra, og det er tilrettelagt for at også andre leverandører enn Securion skal kunne gå inn og utføre service på anlegget. Vi synes softwaren er veldig grei fordi grensesnittet gjør det enkelt for vaktmesteren og forskjellige bedriftsledere å jobbe med det – uten å være avhengig av at det er datafolk til stede i bygget.

For Sommerrogaten 1 valgte de tre partene berøringsfrie kortlesere med Mifare-teknologi. I kombinasjon med porttelefon, kameraer og alarmer ble alt integrert i ett effektivt og velfungerende sikkerhetssystem anno 2016.

– Vi har faktisk aldri installert alle de fire elementene sammen før, fordi kundene våre stort sett har et eller flere av elementene fra før. Siden det ikke var noen av de gamle løsningene i bygget som kunne beholdes, startet vi med helt blanke ark. Fordelen med det er at vi får én enkelt plattform, noe som gjør det lettere å forholde seg til både for oss som installerer det og for de som skal bruke det hver dag, sier Ryvang.

Sikret for fremtiden
Etter fire måneder stod Sommerrogaten 1 klar med et komplett adgangskontrollsystem. Arnesen forteller at de nå er sikret med produkter som fungerer optimalt innenfor det gamle byggets rammer og for alle byggets brukere – og dermed er godt rustet for tiden fremover.

Securion er også godt fornøyd med samarbeidet gjennom hele prosjektet, og forteller at RCOs produkter nok en gang har fungert glimrende.

Allerede i 1902, før bygget i Sommerrogaten 1 ble oppført, stod skulpturen «Mannen med nøkkelen» i den lille parken og voktet over eiendommen. I 2015 ble den kjente skulpturen demontert og jobben med å passe på bygget ble dermed overlatt til det moderne sikkerhets- og adgangskontrollsystemet fra RCO.

 

FAKTA:

RCO-produktene i denne løsningen:

• Adgangskontrollsystemet R-CARD 5000 med programvare M5 og MEGA for helintegrert alarm.

• Alarmbetjeningspanelet R-TOUCH 50, et grafisk 15" Touch Screen betjeningspanel.

• Helintegrert RCO porttelefonsystem der brukernes mobiltelefoner fungerer som svarapparat.

• Over 100 berøringsfrie kortlesere med Mifare-teknologi, der adgangskortene også er informasjonsbærer til offline leserne.

• Et titalls NoKey offline kortlesere med Mifare-teknologi. • Et titalls punkter for alarmdeteksjon.