Ibas i Kongsvinger

Ibas i Kongsvinger

Da IT-selskapet Ibas skulle flytte inn i nyoppussede lokaler i DNBs gamle høyborg i Kongsvinger, kun et par fluekast fra Glommas bredder, så de et behov for å få installert et nytt adgangskontroll- og alarmsystem. Valget falt til slutt på det fleksible RCO-produktet R-CARD M5 MEGA.

Ibas var først ute i verden med såkalt «data recovery» og er i dag Nordens ledende spesialister på dette området. Med nesten 40 års erfaring hjelper de både privatpersoner og større bedrifter med gjenoppretting av tapte data – alt fra bryllupsbilder til sensitiv bedriftsinformasjon. I tillegg driver bedriften med sertifisert sletting av data og dataetterforskning, der elektroniske spor gjøres om til digitale bevis i saker med utro tjenere eller i offentlige granskinger. Derfor er det kanskje ingen overraskelse at bedriften nå har fått installert et trygt og driftssikkert adgangskontroll- og alarmsystem i egne lokaler.

– Vi er fornøyde med å ha fått installert et kombinert adgangskontroll- og alarmsystem fra RCO. Før hadde vi to separate systemer til dette formålet, men med flyttingen til nye lokaler ønsket vi et system som kombinerte adgangskontroll-og alarmsystem. På den måten slipper vi å ha to parallelle systemer å forholde oss til, sier Jonny Seterholtet, nordisk IT- og sikkerhetssjef i Ibas.

Godt samarbeid
Ibas var ute etter en løsning som sikret alle tilkomstveier til kontorlokaler og serverrom, inkludert et alarmanlegg for hele lokasjonen. Samtidig ønsket de en fleksibel og brukervennlig programvare for administrasjon av dører og brukere. Jobben med å installere systemet ble gitt til Securitas, som har god erfaring med produktene fra RCO.

– Vi i Securitas samarbeider godt med RCO Norge og har veldig gode erfaringer med produktene de leverer. Det er svært liten grad av feil på produktene, og de er driftsmessig stabile. Så da Ibas fortalte oss at de var på utkikk etter et brukervennlig system med integrert adgangskontroll- og alarmsystem, anbefalte vi R-CARD M5 MEGA. Dette er et av hovedproduktene våre, sier produktansvarlig i Securitas, Per Ellefsen.

Prosjektlederne i Securitas gjennomfører alle prosjekter på en måte som sikrer god kvalitet på leveransen, og jobber tett opp mot RCO, kunden og utførende teknikere. I dette prosjektet har totalt elleve dører blitt utstyrt med den nye MIF-509-leseren fra RCO, og innbruddsalarmsystemet er prosjektert og installert i henhold til FG Skadeteknikks regelverk. Overføring av alarm går til Securitas’ alarmsentral, med utrykning av lokale vektere på Kongsvinger. Jonny Seterholtet skryter av det gode samarbeidet med Securitas.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Securitas gjennom prosjektet, og systemet vi ble forespeilet, føltes som et trygt og riktig valg. Vi har hatt en løpende dialog med Securitas om hva vi ønsket oss, hvorpå Securitas har kommet med sine anbefalinger.

Enklere og tryggere
Ibas stiller høye krav til innbruddsbeskyttelse på grunn av forretningsområdet de opererer innenfor, og de ønsket å redusere nødvendigheten av fysiske nøkler og heller bruke adgangsbrikke for åpning av dører. Per Ellefsen er overbevist om at Ibas har valgt rett løsning.

– Produktene er up-to-date og dekker behovet for nøkkelfrie bygg med både online- og offline-lesere. Dette utgjør store kostnadsbesparelser for kunden og bidrar til at man kan kvitte seg med mekaniske nøkler, og på den måten få en høyere grad av sikkerhet.

Med det nye adgangskontroll- og alarmsystemet på plass kan Ibas dermed konsentrere seg fullt og helt om det de er gode til: å redde verdifulle data for privatpersoner og bedrifter, i stedet for å bekymre seg for tap av sine egne.