Løsninger for

kontor

Et trygt miljø på jobben er selvsagt noe alle medarbeidere ønsker. Ukjente personer på arbeidsplassen, innbrudd eller usikkerhet om hvordan en slår alarmer av og på er bare noen av de momentene som kan få personalet til å føle seg utrygge på jobben. Med en smidig løsning for adgangskontroll der en dessuten kan integrere innbruddsalarm, brannvarsling og kameraovervåkning, kan en redusere disse risikomomentene betydelig. Selskapet får full kontroll over hvem som kommer og går, og ved å bruke adgangsbrikker eller kort, slipper du å bekymre deg for nøkler og koder på drift.

Løsninger for Image Map

Vanlige spørsmål

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Ja, grafisk presentation är en av standardfunktionerna i programvaran R-CARD M5.

Presentationsfönstret Indigraf bygger på att ett eller flera objekt som dörrmiljöer, lampunkter, larmområden eller kameror placeras ut på en eller flera översiktsritningar. De olika objekten ger information om anläggningens status. Dörrmiljöernas presenteras exempelvis dynamiskt som olåst, låst, öppen eller forcerad. Det går även att programmera olika styrningar för en dörr vilket gör att man centralt, på ett enkelt sätt, kan öppna eller ändra säkerhetsinställningen för en dörr direkt från den grafiska bilden. Om integrerat larm (MEGA) ingår i installationen finns även möjlighet att till- eller frånkoppla larmområden samt få larmindikering med möjlighet till kvittering i samma grafiska bild.

Some description

Läs mer i broschyren om Indigraf

Kan passersystemet användas för att spara energi?

Kan passersystemet användas för att spara energi?

Integrerar man passerkontroll och larm med styr och regler finns stora möjligheter till energibesparing. Signaler från R-CARD 5000-systemet kan skickas direkt till de system som hanterar värme, ventilation och belysning i byggnaden.  Via protokollet OPC finns även möjlighet att integrera med flera så kallade SCADA-system som exempelvis Siemens MM8000, Atlantis från Larmia Control, Alvis, Kentima Wide Quick med flera. När exempelvis larmet tillkopplas på kvällen kan värmen sänkas, ventilation stängas av och belysningen minimeras allt för att spara både energi och kostnader. 

Hur kan jag skriva ut passerkort med bild på min personal?

Hur kan jag skriva ut passerkort med bild på min personal?

Programvara för ID- och behörighetskortstillverkning finns integrerad i R-CARD M5.

Med hjälp av en licensierad programvara från CardPro kan ID- och behörighetskort designas fritt med foto, bakgrundsbilder, logotyper och person- och kortuppgifter direkt inifrån M5-klienten. Utskrift av de färdigdesignade korten görs enkelt direkt till ansluten kortskrivare.

Some description

 

Finns det någon möjlighet att centralisera administrationen?

Finns det någon möjlighet att centralisera administrationen?

Oavsett om ni har verksamheten på en plats eller är ett större företag med flera skilda geografiska placeringar, administreras anläggningarna enkelt med mjukvaran M5. Administrationen av de olika delarna kan ske både centralt och lokalt med möjlighet till restriktioner i vad de lokala administratörerna kan se och göra avseende de övriga anläggningsdelarna. I M5 administreras allt kring passersystemet samt alla integrerade lösningar. Eftersom allt sköts från samma system har användaren full koll på sin anläggning och slipper arbeta i olika programvaror för olika ändamål – oavsett hur stort eller litet systemet är.

 

Hur kan jag få information om fel och händelser i min anläggning?

Hur kan jag få information om fel och händelser i min anläggning?

M5-systemet har en inbyggd driftsövervakningsfunktion som vid fel eller händelse kan visa larm i klientens larmfönster och sända e-post eller sms till en eller flera mottagare.

Vilken eller vilka händelser i systemet som aktiverar ett driftlarm konfigureras med hjälp av olika filter. Ett filter kan vara inställt för att informera om att en dörr som borde var stängd är öppen, exempelvis entrédörren i en portuppgång. Med hjälp av driftövervakningens e-post- eller sms-funktion kan information om den öppna dörren skickas direkt till jourpersonal eller väktare för åtgärd. Något som både sparar energi och ökar tryggheten för personalen.

Andra exempel är att systemet kan larma, kanske beroende på vandalism, om det tappar kontakt med en läsare. Informationen om läsaren som är ur funktion kan skickas direkt till den driftsentreprenör man har avtal med och som kan skicka ut personal för att åtgärda felet.

Driftlarm kan kalenderstyras så att de bara är i funktion utanför ordinarie arbetstid eller att meddelanden skickas till olika mottagare beroende på tid på dygnet.

Filmer

Relevante produkter

R-TOUCH 50
Trygg och säker larmstyrning
 • Manöverpanel
 • Grafisk pekskärm
 • Total överblick
MAP-59
Manöverpanel för larmhantering
 • Manöverpanel
 • Grafisk skärm
 • Enkel larmhantering
R-CARD M5 MEGA
Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4
R-CARD M5 NAP
Närvaro med antipassback-kontroll
 • Tilläggslicens
 • Upp till 255 områden
LÄSARE 509
Displayläsare med användaren i fokus
 • Stor färgdisplay
 • Två samtidiga lästekniker
 • Flera tillbehör