Sollefteå kommune

Sollefteå kommune

Sollefteå kommune foretar nå en full gjennomgang av sikkerheten ved kommunens bygninger. På programmet står blant annet utskifting av adgangskontrollsystemer, integrering av innbruddsalarm og adgangskontrollsystemer, samt supplering med kortlesere på innerdører. Nylig monterte kommunen RCO-leseren NoKey offline på rundt 250 innerdører i kommunehuset. Ved å redusere antall nøkler oppnår kommunen bedre sikkerhet, smidigere ankomstpassering og lavere kostnader til nøkkelhåndtering.

– Kommunen disponerer veldig mange bygninger; fra skoler og fritidsanlegg til omsorgsinstitusjoner og asylmottak. Bygningene ligger dessuten spredt utover et område med en radius på om lag ti mil, forteller Jörgen Byström, sikkerhetskoordinator i Sollefteå kommune.

Full gjennomgang
Det hele begynte for tre år siden, da et adgangskontrollsystem på en av skolene i kommunen plutselig sluttet å virke. Da man til slutt klarte å ta seg inn i bygningen, gikk innbruddsalarmen. Hendelsen gjorde at kommunen besluttet å iverksette en full gjennomgang av sikkerheten i kommunen.

– Adgangskontrollsystemene og innbruddsalarmene vi hadde før, særlig på mange av skolene våre, var gamle og hadde et stort vedlikeholdsetterslep. Det medførte store utgifter til service og utrykninger. I tillegg var det ofte problemer med magnetadgangskortene til adgangskontrollsystemene. En annen sak var at hver bygning hadde egne sikkerhetssystemer som de selv driftet. Det gjorde at sikkerhetsnivået i de ulike bygningene varierte veldig. Noen steder ble ingen kort sperret og ingen koder endret. Det var helt klart på tide å gjøre noe, sier Byström.

I forbindelse med gjennomgangen skal sikkerheten ved alle kommunale bygg evalueres, og det skal legges en plan for hvordan sikkerheten skal håndteres i fremtiden. Arbeidet skal munne ut i en femårsplan for oppgradering av våre adgangskontrollsystemer, innbruddsalarmer og brannalarmer.

– Vi har tidligere hatt RCOs eldre passersystem i noen av bygningene våre. Som et første skritt har vi nå byttet ut disse med det nye adgangskontrollsystemet RCO M5 ved åtte skoler, flere frittstående idrettshaller samt i kommunehuset. Vi har dessuten montert berøringsfrie lesere, slik at brukerne åpner dørene ved hjelp av en brikke i stedet for med magnetkort eller nøkler, forteller Byström.

Slutt på nøkkelhåndteringen
Monteringen av RCO-systemene gjøres av Rogsta Elteknik, som Sollefteå kommune allerede har samarbeidet med i ni år.

– Jeg har jobbet med RCO i mange år, og derfor var det naturlig å kontakte dem da Sollefteå kommune ville se på alternativer til nøkkellåser til innerdørene i kommunehuset, sier Arvid Berglund i Rogsta Elteknik.

Bakgrunnen var at kommunen skulle gjennom en stor omorganisering der de blant annet ville at de ansatte skulle kunne bytte kontor innad i kommunehuset uten å behøve å skifte lås. Sistnevnte medførte store utgifter til låsbytter og administrasjon.

– Nøkkelhåndteringen i kommunehuset var tidligere en stor utgiftspost med administrasjon tilsvarende nesten et halvt årsverk. Samtidig var den ikke sikker nok, ettersom nøkler kan komme på avveie og enkelt kopieres, sier Byström.

250 innerdører
Sammen med Arvid Berglund fra Rogsta Elteknik hadde selger i RCO Christer Nilsson et møte med de ansvarlige i Sollefteå kommune der de demonstrerte innerdørleseren NoKey offline.

– NoKey offline var akkurat den løsningen vi trengte til kommunehuset. Vi prøvemonterte den på én dør først, og da vi hadde konstatert at vi var fornøyde med resultatet, bestilte vi ca. 250 lesere til montering på kontordørene i bygget, forteller Byström.

– Det er overraskende enkelt å montere NoKey offline. Produktet er gjennomtenkt og påvirker ikke designen på døren, slik at det ikke er noe problem å flytte leseren fra én dør til en annen. Alle brikker er registrert i RCO M5-systemet for å kunne fungere både online og offline. I kommunehuset har vi 28 online-lesere, sier Berglund.

Validering skjer automatisk ved ankomstpassering ved online-leserne. Brikker til offline-lesere må valideres kontinuerlig for å opprettholde sikkerhetsnivået. Et tapt kort sperres i online-systemet, og siden det da ikke kan valideres, kan det heller ikke brukes av uvedkommende ved offline-leserne.

En brikke for all ankomstpassering
Med NoKey offline er behovet for nøkler i kommunehuset i prinsippet eliminert. Personalet bruker en og samme brikke til å åpne så vel ytterdører som kontordører innad i bygget. De i kommunehuset som også jobber på forskjellige skoler, kommer seg også inn på sine skoler med brikken sin. Skulle en brikke forsvinne, er det bare å sperre den.

– Vi jobbet mye med å informere medarbeiderne før vi monterte NoKey, så de har vært involvert i sikkerhetsarbeidet hele veien og har fått komme med innspill. De er veldig fornøyde med det nye systemet og synes det er fleksibelt og enkelt å bruke, sier Byström, og fortsetter:

– Vi har også et system for utskrifter som kan styres via brikkene. Senere vil medarbeiderne også kunne bruke brikken til å logge seg på PC-en sin. I tillegg skal vi se på muligheten for å ha ID-kort med innebygd brikke for samtlige medarbeidere. Det å kunne identifisere brukeren bidrar også til bedre sikkerhet. Målet vårt er å kunne bruke kort/brikke til alt.

Neste skritt – et integrert sikkerhetssystem
Neste skritt for Sollefteå kommune er å investere i sikkerhetssystemet R-CARD M5 MEGA, der adgangskontroll er integrert med innbruddsalarmen.

– Vi skal prøve det ut på en av skolene våre først. Men vi tror at dette er veien å gå. Det nye systemet blir enklere å håndtere, siden det kan styres, oppdateres og endres fra ett og samme sted. Vi er også interesserte i RCOs grafiske presentasjonsverktøy R-CONTROL. Det vil gjøre det enda lettere for oss å få oversikt over sikkerhetssystemet vårt og hva som skjer i de mange bygningene våre. Vi kommer dessuten til å supplere med NoKey offline på innerdørene i f.eks. skoler og fritidsbygg, som dører til vaktmesterrom, personalrom, omkledningsrom og lagerrom. Med løsningene fra RCO får vi tryggere og sikrere miljøer, samtidig som det blir lettere for medarbeiderne våre å komme inn i bygningene, avslutter Byström.