Løsninger for

kommuner

Når det gjelder adgangskontrollsystemer på kommunenivå, er én av de store utfordringene den geografiske spredningen av de ulike virksomhetene, samt det faktum at behovene for hver enkelt virksomhet ofte er unike. Takket være RCOs systemoppbygging, kan en utnytte en sentral serverløsning, noe som gjør at all administrasjon kan betjenes fra ett og samme sted. I den smidige løsningen for adgangskontroll kan en dessuten integrere innbruddsalarm, brannvarsling og kameraovervåkning – tre funksjoner som også administreres i samme system som adgangsløsningen. Redusert nøkkeladministrering og sparte penger er noen av fordelene en kommune kan ha med et adgangskontrollsystem.

Løsninger for Image Map

Vanlige spørsmål

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Ja, integrerar man ett kamerasystem i sin passerlösning sköts all administration dessutom i samma gränssnitt. Genom mjukvarusystemet M5 kan man också se bilder från alla kameror i realtid. Dessutom kan en passerhändelse trigga kamerorna att göra en inspelning av en aktuell sekvens, till exempel att en viss dörr står öppen för länge. I passersystemets händelselogg kan man sedan enkelt ta fram bildmaterial för just denna tidpunkt. Användaren kan själv definiera hur lång tid innan och efter händelsen som materialet ska sparas.

Skadegörelse på skolor, hot och våld på socialkontor eller inbrott i fastigheter är bara några anledningar till varför många kommuner i Sverige i dag använder sig av kameraövervakning. En integration i pasersystemet gör användningen väldigt smidig och enkel.

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Ja, grafisk presentation är en av standardfunktionerna i programvaran R-CARD M5.

Presentationsfönstret Indigraf bygger på att en eller flera objekt som dörrmiljöer, lampunkter, larmområden eller kameror placeras ut på en eller flera översiktsritningar. De olika objekten ger information om anläggningens status. Dörrmiljöernas presenteras exempelvis dynamiskt som olåst, låst, öppen eller forcerad. Det går även att programmera olika styrningar för en dörr vilket gör att man centralt, på ett enkelt sätt, kan öppna eller ändra säkerhetsinställningen för en dörr direkt från den grafiska bilden. Om integrerat larm (MEGA) ingår i installationen finns även möjlighet att till eller frånkoppla larmområden samt få larmindikering med möjlighet till kvittering i samma grafiska bild.

Some description

Läs mer i broschyren om Indigraf

Kan passersystemet användas för att spara energi?

Kan passersystemet användas för att spara energi?

Integrerar man passerkontroll och larm med styr och regler finns stora möjligheter till energibesparing. Signaler från R-CARD 5000-systemet kan skickas direkt till de system som hanterar värme, ventilation och belysning i byggnaden.  Via protokollet OPC finns även möjlighet att integrera med flera så kallade SCADA-system som exempelvis Siemens MM8000, Atlantis från Larmia Control, Alvis, Kentima Wide Quick med flera. När exempelvis larmet tillkopplas på kvällen kan värmen sänkas, ventilation stängas av och belysningen minimeras allt för att spara både energi och kostnader. 

Kan en porttelefon integreras med passerkontrollen?

Kan en porttelefon integreras med passerkontrollen?

Med en porttelefon kan bakdörren eller dörren till lastkajen hållas låst och lämnas utan uppsikt. Vill en besökare eller varuleverantör komma in ringer de enkelt på via porttelefonen och kan, om man vill, släppas in utan att någon fysiskt måste ta sig till dörren. Porttelefonen administreras i samma system som resten av passerlösningen och finns i modeller både med och utan display. I display-modellen kan besökaren enkelt bläddra med piltangenter och välja vilken person eller avdelning som ska ringas upp (uppringning sker via det vanliga telefonnätet). Samma läsare kan dessutom användas av personal för inpassering med hjälp av tag eller kort.


   

Filmer

Relevante produkter

Electrolux Vision
  • Bokning
  • Kommunikation
  • Passersystem
R-TOUCH 50
Trygg och säker larmstyrning
  • Manöverpanel
  • Grafisk pekskärm
  • Total överblick
LÄSARE 509
Displayläsare med användaren i fokus
  • Stor färgdisplay
  • Två samtidiga lästekniker
  • Flera tillbehör