Løsninger for

industri

Industrivirksomhet, spesielt i større skala med mye godshåndtering og personale, stiller ofte store krav til sikkerhet og at en er helt sikker på at det kun er autorisert personell som befinner seg på industriområdet. I mange tilfeller kan det også være nyttig å vite nøyaktig hvilke personer som befinner seg på et spesielt område eller et spesielt sted på et bestemt tidspunkt. Dersom det f.eks. skulle bryte ut en brann, kan en forsikre seg om at alle har kommet ut i sikkerhet uten å måtte gjennomsøke alle rom manuelt. Med et adgangskontrollsystem fra RCO får en tilgang til alle disse hjelpemidlene og mange flere.

Løsninger for Image Map

Vanlige spørsmål

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Ja, grafisk presentation är en av standardfunktionerna i programvaran R-CARD M5.

Presentationsfönstret Indigraf bygger på att ett eller flera objekt som dörrmiljöer, lampunkter, larmområden eller kameror placeras ut på en eller flera översiktsritningar. De olika objekten ger information om anläggningens status. Dörrmiljöernas presenteras exempelvis dynamiskt som olåst, låst, öppen eller forcerad. Det går även att programmera olika styrningar för en dörr vilket gör att man centralt, på ett enkelt sätt, kan öppna eller ändra säkerhetsinställningen för en dörr direkt från den grafiska bilden. Om integrerat larm (MEGA) ingår i installationen finns även möjlighet att till- eller frånkoppla larmområden samt få larmindikering med möjlighet till kvittering i samma grafiska bild.

Some description

Läs mer i broschyren om Indigraf

Hur säkerställer jag att inga obehöriga använder hissen?

Hur säkerställer jag att inga obehöriga använder hissen?

Med en kodläsare i hisskorgen kontrolleras enkelt till vilka våningsplan personal eller besökare ges tillträde.

Finns det behov att begränsa tillträde till olika våningsplan i byggnaden – antingen för besökare eller personal – kan detta göras med en kodläsare placerad i hisskorgen. Samma tag eller kort som används för byggnadens passerkontroll kan även användas för tillträdeskontroll till de olika våningsplanen. Användaren identifierar sig genom att visa sin tag eller kort, eventuellt i kombination med kod, för läsaren i hissen. Beroende på användarens behörighet aktiverar systemet hissens ordinarie knappsatts för de våningsplan man har rätt att åka till. Läsaren i hisskorgen kan även kompletteras med ytterliggare läsare vid hissdörren som då även kan kontrollera möjligheten att kalla på hissen.

Kan en porttelefon integreras med passerkontrollen?

Kan en porttelefon integreras med passerkontrollen?

Med en porttelefon kan bakdörren eller dörren till lastkajen hållas låst och lämnas utan uppsikt. Vill en besökare eller varuleverantör komma in ringer de enkelt på via porttelefonen och kan, om man vill, släppas in utan att någon fysiskt måste ta sig till dörren. Porttelefonen administreras i samma system som resten av passerlösningen och finns i modeller både med och utan display. I display-modellen kan besökaren enkelt bläddra med piltangenter och välja vilken person eller avdelning som ska ringas upp (uppringning sker via det vanliga telefonnätet). Samma läsare kan dessutom användas av personal för inpassering med hjälp av tag eller kort.

Hur kan jag skriva ut passerkort med bild på min personal?

Hur kan jag skriva ut passerkort med bild på min personal?

Programvara för ID- och behörighetskortstillverkning finns integrerat i R-CARD M5.

Med hjälp av en licensierad programvara från CardPro kan ID- och behörighetskort designas fritt med foto, bakgrundsbilder, logotyper, person och kortuppgifter direkt inifrån M5 klienten. Utskrift av de färdigdesignade korten görs enkelt direkt till ansluten kortskrivare.

Some description

 

Filmer

Relevante produkter

R-CARD M5
Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering
R-CARD M5 MEGA
Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4
R-CARD M5 NAP
Närvaro med antipassback-kontroll
 • Tilläggslicens
 • Upp till 255 områden
R-TOUCH 50
Trygg och säker larmstyrning
 • Manöverpanel
 • Grafisk pekskärm
 • Total överblick
LÄSARE 509
Displayläsare med användaren i fokus
 • Stor färgdisplay
 • Två samtidiga lästekniker
 • Flera tillbehör