Løsninger for

helsesektoren

Behovet for, og kravene til, et adgangskontrollsystem innenfor helsevesenet varierer stort. Et sykehus som er åpent døgnet rundt med flere tusen dører og stor flyt av pasienter og besøkende har helt andre behov enn et mindre eldresenter hvor besøkende bare kan komme innom på dagtid. Takket være at RCOs adgangskontrollsystem er skalerbart, kan en håndtere alle tenkelige situasjoner og objektstørrelser. I tillegg til økt sikkerhet og smidigere tilgang, kan en blant annet integrere innbruddsalarm, brannvarsling og kameraovervåkning. Alt håndteres i samme programvare, hvilket gir total oversikt for den som administrerer systemet.

Løsninger for Image Map

Vanlige spørsmål

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Ja, grafisk presentation är en av standardfunktionerna i programvaran R-CARD M5.

Presentationsfönstret Indigraf bygger på att en eller flera objekt som dörrmiljöer, lampunkter, larmområden eller kameror placeras ut på en eller flera översiktsritningar. De olika objekten ger information om anläggningens status. Dörrmiljöernas presenteras exempelvis dynamiskt som olåst, låst, öppen eller forcerad. Det går även att programmera olika styrningar för en dörr vilket gör att man centralt, på ett enkelt sätt, kan öppna eller ändra säkerhetsinställningen för en dörr direkt från den grafiska bilden. Om integrerat larm (MEGA) ingår i installationen finns även möjlighet att till eller frånkoppla larmområden samt få larmindikering med möjlighet till kvittering i samma grafiska bild.

Some description

Läs mer i broschyren om Indigraf

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Ja, integrerar man ett kamerasystem i sin passerlösning sköts all administration dessutom i samma gränssnitt. Genom mjukvarusystemet M5 kan man också se bilder från alla kameror i realtid. Dessutom kan en passerhändelse trigga kamerorna att göra en inspelning av en aktuell sekvens, till exempel att en viss dörr står öppen för länge. I passersystemets händelselogg kan man sedan enkelt ta fram bildmaterial för just denna tidpunkt. Användaren kan själv definiera hur lång tid innan och efter händelsen som materialet ska sparas.

Hur säkerställer vi att transporthissarna endast används av personalen?

Hur säkerställer vi att transporthissarna endast används av personalen?

Genom att placera en kodläsare vid hissdörren på varje våningsplan för att kalla på hissen kontrolleras enkelt att den endast utnyttjas av behörig personal.

Finns behov att begränsa möjligheten att kalla på en hiss i byggnaden kan detta göras med en kodläsare placerad vid hissdörren. Samma nykelbricka eller kort som används för byggnadens passerkontroll användas även för behörighetskontroll av hissarna. Användaren identifierar sig genom att visa sin nyckelbricka eller kort, eventuellt i kombination med kod, för läsaren.

Läsaren vid hissendörren kan även kompletteras med ytterliggare en läsare i hisskorgen som då även kan kontrollera rätten att åka till de olika våningsplanen.

Filmer

Relevante produkter

R-TOUCH 50
Trygg och säker larmstyrning
 • Manöverpanel
 • Grafisk pekskärm
 • Total överblick
MAP-59
Manöverpanel för larmhantering
 • Manöverpanel
 • Grafisk skärm
 • Enkel larmhantering
R-CARD M5
Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering
R-CARD M5 MEGA
Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4
LÄSARE 509
Displayläsare med användaren i fokus
 • Stor färgdisplay
 • Två samtidiga lästekniker
 • Flera tillbehör