Løsninger for

flerbolighus

Det å innføre adgangskontroll ved innganger og felles dører, samt et elektronisk reservasjonssystem for vaskerom, er noen eksempler på hvordan en huseier kan tilby et bedre bomiljø. I tillegg til økt sikkerhet, blant annet gjennom redusert hærverk og redusert uautorisert tilgang, blir også hverdagen smidigere for beboerne. Med elektroniske informasjonstavler i trappeoppganger synker også kostnadene for utdeling og utveksling av brev og lapper. I løsningen for adgangskontroll kan en dessuten integrere for eksempel innbruddsalarm, brannvarsling og kameraovervåkning.

Løsninger for Image Map

Vanlige spørsmål

Hur kommer ambulans, polis och räddningstjänstpersonal att kunna komma in i porten

Hur kommer ambulans, polis och räddningstjänstpersonal att kunna komma in i porten

Installerar man läsare med tangentbord finns möjlighet att låta ambulanspersonal, polis, tidningsbud med flera att passera med enbart kod istället för att behöva kodbricka. Tiden för när koden ska vara gilltig är dessutom möjlig att begränsa till enbart vissa dagar eller tider på dygnet.

Enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) saknas regelverk kring den här frågan. Man får som fastighetsägare väga nyttan av att ha porten olåst mot risker för inbrott och skadegörelse. Räddningstjänsten har tillgång till verktyg för att bryta upp en dörr och kommer alltid in i händelse av en nödsituation.

Kan jag boka tvättstuga med min mobiltelefon?

Kan jag boka tvättstuga med min mobiltelefon?

Med appen Electrolux MOBILE installerad i en smartphone kan man boka fastighetens olika gemensamhetsutrymmen som exempelvis tvättstuga, bastu eller solarium. Från "Min sida" kan man se gjorda bokningar, göra avbokningar samt exemplevis sätta påminnelser som maskin klar. Via "Info" kan systemägare eller fastighetsbolag informera om olika händelser och arrangemang. För användning av Electrolux MOBILE måste systemägare/fastighetsbolag installera webbtjänsten Electrolux WEB/ MOBILE.

Electrolux MOBILE finns tillgänglig för både iPhone- och Android-telefoner.

Kan man installera passersystem i fastigheten utan att dra kabel till varje dörr?

Kan man installera passersystem i fastigheten utan att dra kabel till varje dörr?

Har man velat inkludera lokaler som är placerade utanför huvudfastigheten, exempelvis en miljöstuga, i passersystemet så har det ofta medfört höga kostnader för installation av kommunikationskabel i marken – men i dag finns andra lösningar. Genom att använda kodläsare av offlinemodell så kan man enkelt och kostnadseffektivt inkludera även dessa lokaler.

Läsare för offline-bruk har den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen väldigt smidig. Läsarna går på batteri och enheterna varnar i god tid innan de förbrukat batterierna. Ett batteribyte kan användaren dessutom göra själv. Offline-läsarna har också möjlighet till extern strömförsörjning, vilket gör att man slipper batteribyten helt och hållet. I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare.

Relevante produkter

R-CARD M5
Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering
ELVOX DUE
Porttelefoner och våningsapparater
 • Minne 200 namn
 • Integrerat kodlås
 • Tidsstyrd
Electrolux Vision
 • Bokning
 • Kommunikation
 • Passersystem
Electrolux Vision Light
 • Bokning
 • Dörröppnare
 • Utomhus