Søk om konto til partnerportalen

For å kunne logge deg på partnerportal må du søke om en brukerkonto. Fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil behandle din søknad som bruker. Vi gir deg tilbakemelding på angitt e-postadresse så snart søknaden er behandlet og din konto er aktivert.

Brukerkonto tildeles kun dersom ditt firma er registrert som kunde hos RCO Security AS, og du har samtidig gitt ditt samtykke til at dine personlige data legges inn i vår kundedatabase. Vi forplikter oss til å ikke gi noen opplysninger i registeret til andre enn partene i konsernet, eller i noen grad utover det som er regulert ved lov.

Søknader med ufullstendig, uriktig eller uærlig informasjon vil ikke bli behandlet.