Grattis till RCOs Girl Power-stipendium!

Stort grattis till Alva och Maja som blivit tilldelade årets Girl Power stipendium!

RCOs Girl Power-stipendium syftar till att underlätta för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden och inspirera kvinnor att söka sig till säkerhetsbranschen. Stipendiet delas ut en gång per år till en kvinnlig gymnasiestudent inom larm och passage som uppnått goda studieresultat och visat ett genuint intresse och engagemang för säkerhetsbranschen.

I år har vi valt att utse två studenter som båda väl uppfyller kriterierna för att få stipendiet.

 Girl Power-stipendiet motsvarar ett presentkort på cirka 10 körlektioner samt teoriutbildning (till ett värde av max 10 000 kr) på utvald körskola.

Läs mer om vårt Girl Power projekt här.

Vi önskar er stort lycka till i framtida studier.