Så skapar du enkelt trygghet på olika nivåer i fastigheten

Ett pålitligt larm- och passersystem är kärnan i säker fastighet. Och för att vara trygg behöver du varken offra öppenhet eller tillgänglighet. 

– Med ett integrerat och skalbart system kan du enkelt styra vilka som ska ha behörighet – i olika delar av fastigheten och vid olika tider på dygnet. Det skapar trygghet för alla, säger Robert Lindgren som är försäljningschef på RCO Security.

Utvecklingen inom larm- och passersystem går i en rasande fart – i takt med att kraven på teknisk säkerhet ökar. Produkterna i dag ska helst ha hög säkerhetsklassning samtidigt som de ska vara användarvänliga, visuellt tydliga och flexibla.  

– Det måste vara enkelt att anpassa säkerhetsnivån efter olika behov i en fastighet. Det kan till exempel handla om en myndighet, en skola eller ett företag som har gjort delar av sina lokaler tillgängliga för allmänheten. Om det då inträffar en störning eller ett hot måste det vara enkelt att blockera dessa dörrar och omvandla till hög säkerhet, säger Robert Lindgren, försäljningschef på RCO.

Fokus på enkelhet 

RCO Security har ända sedan starten 1976 erbjudit olika former av passer- och säkerhetslösningar till såväl kommuner och myndigheter som företag och flerfamiljshus. På den tiden, för knappa 50 år sedan, såg dock behovet lite annorlunda ut. Då handlade det främst om att installera kodlås i fastigheter som låg kring Systembolaget för att utestänga personer som behövde en varm trappuppgång.

I dag är verkligheten en helt annan. Efterfrågan på någon form av elektronisk lösning har ökat kraftigt – inte bara för att det är enklare att hantera än mekaniska nycklar, utan även för att det ger en ökad flexibilitet och säkerhet.

– Det fina med våra system är att de är lätta att installera samtidigt som de är enkla att både använda och anpassa, säger Robert Lindgren och fortsätter:

– Vi har i alla år lagt stor vikt vid användarvänligheten eftersom det i sig skapar en trygghet hos användarna. Vi har gjort det enkelt att styra vilka användare som får komma in genom dörren vid olika tider och även att skapa spärrar vid behov. På så vis slipper medarbetare vara nervösa över att eventuellt utlösa larmet och företaget sparar pengar då utryckningarna blir färre.

Visuella larmpaneler

Genom att larm- och passersystemen kopplas samman är det även enkelt för vanliga användare utan större kunskap att förstå vad som händer i byggnaden. Visuella larmppaneler visar var saker sker i fastigheten – både när ett larm går och när man larmar på – samtidigt som systemet håller högsta säkerhetsklass.

– Det är dessutom enkelt att bestämma tillgänglighetsnivå i olika delar av anläggningen. Till exempel kan alla yttre dörrar vara öppna för externa besökare. Därefter kan du öka säkerheten successivt i valda delar och under vissa tider på dygnet. Allt går att styra efter behov.

– Det går också att knyta ihop med andra funktioner i fastigheten, till exempel inbrottslarm, brandvarning och kameraövervakning, men också belysning och värme, tillägger Robert Lindgren.

Uppgradera successivt

Hur ska då ett företag eller myndighet tänka för att välja rätt nivå, men ändå ha en möjlighet att förändra systemet i framtiden?

– Ta inte i mer än ni behöver i dag. Välj ett larm- och passersystem som kan uppgraderas i takt med att omvärlden, till exempel hotbilden, förändras. Vi utvecklar vår egen hård- och mjukvara vilket innebär en stor fördel. Då vi äger hela utvecklingen kan vi jobba framåt successivt samtidigt som vi är bakåtkompatibla. Det vill säga att vi kan stoppa in nya funktioner i de äldre systemen efter hand. På så vis kan företagen återbruka det gamla och göra stora besparingar, säger Robert Lindgren.

– Att vår utveckling och tillverkning är helsvensk är dessutom unikt och uppskattas av många kunder.

Från myndigheter till bostadsrättsföreningar

Ytterligare en styrka med RCOs larm- och passersystem är bredden och flexibiliteten. Systemen kan inte bara anpassas för olika behov inom fastigheten, utan även till olika typer och storlekar av fastigheter. Från den lilla bostadsrättsföreningen till en stor myndighet med fastigheter på flera olika platser i landet.

– Om myndigheten eller företaget finns på flera platser i landet minskar dessutom driftskostnaden i och med att den centrala serverlösningen gör att all administration kan skötas från en och samma plats. 

 

Läs mer

Ingen vill komma först, och ingen vill heller gå sist. Det är ett problem som många företagare och fastighetsägare känner till. Läs mer om hur du får total överblick och kontroll över din larmanläggning med RCOs och MapR Touch.

Har du frågor och funderingar om RCO:s lösningar för passer- och säkerhetssystem? Läs mer om oss eller kontakta våra experter.

Om RCO Group

Gemensamt för bolagen i RCO Gruppen är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten.

Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.