Hur kombinerar man säkerhet med tillgänglighet i skolor?

Skolor är miljöer där många elever och anställda behöver tillgång till skolans olika lokaler. Samtidigt måste tillgängligheten gå hand i hand med säkerhet. Med moderna passersystem får man en hög flexibilitet så att alla kan få tillgång till rätt lokaler vid rätt tider. Ett öppet passersystem kan även integreras med befintliga system för exempelvis larm, brandvarning och bokningssystem. Här beskriver vi hur man kan skapa en trygg och smidig vardag i skolmiljöer.

Passersystem med taggar ökar säkerheten

Passersystem med taggar/blip/kort blir allt vanligare i kommunala miljöer där många passerar, till exempel i större skolor. Fördelen är att säkerhet kan kombineras med tillgänglighet och flexibilitet.

När användaren, exempelvis en nyanställd lärare eller vikarie, har hämtat ut sin tagg kan taggen programmeras för att gälla för vissa lokaler och tider och kan enkelt programmeras om i de fall användaren börjar arbeta vid en ny skola. Det ger både en högre säkerhet och minskad administration jämfört med nyckelhantering. Om taggen tappas bort kan den snabbt spärras, till skillnad från en nyckel som har kommit på avvägar.

Taggar har funnits i tre decennier på marknaden och taggar med äldre lästekniker är lätta att kopiera. Nya lästekniker anses generellt vara näst intill omöjliga att kopiera. Beroende på vilken säkerhetsnivå man vill uppnå finns idag flera alternativ.

skola

Bättre kontroll och säkerhet med en central lösning

Det finns många fördelar med att använda samma passersystem för alla kommunens skolor. Med ett öppet och skalbart system kan skolor läggas till vartefter och allt kan administreras i samma mjukvara och med en central serverlösning. Man får då en bättre kontroll och överblick över skolornas lokaler och vilka som passerar, men också över kommunens servrar. Administratörsrättigheter kan distribueras ut till skolorna, till exempel till skolans vaktmästare.

Uppgradera säkerheten successivt

I många kommuner byggs skolor om och i samma veva uppgraderas skolans passer- och säkerhetssystem. Genom att investera i ett öppet passersystem kan man integrera det med de säkerhetssystem som redan finns installerade, exempelvis brandlarm och inbrottslarm. I många passersystem finns redan inbrottslarm integrerat så man slipper installera dubbla system vid nybyggnation.

Bättre kontroll över dörrar

En risk när det gäller säkerheten i skolmiljöer, precis som i andra miljöer, är att dörrar som ska vara stängda står öppna. Det kan exempelvis bero på grus som ligger i vägen, att någon har ställt upp dörren och glömt att stänga den eller att dörren har forcerats. Med dörravkänning i passersystemet kan ett tyst larm skickas till exempelvis vaktmästare om dörren har stått öppen längre än några minuter.
En annan utmaning i skolmiljöer är att skadegörelsen kan vara hög och det gäller även åverkan på dörrarnas kortläsare. Det finns läsare som är anpassade för en hög skadenivå och som tål såväl sparkar och slag som eld med öppen låga (ett exempel är MIF-66 från RCO).

Kombinera med bokningssystem

Skolor har ofta lokaler som bokas för andra verksamheter, till exempel idrott eller vuxenutbildning kvällstid. Ett sätt att underlätta administrationen av bokningar men samtidigt hålla en hög nivå på säkerheten är att integrera bokningssystemet med passersystemet. Det är möjligt givet att man har installerat ett öppet system som kan integreras med olika bokningssystem. Användarens tagg kommer då att kunna användas för att öppna den lokal som bokats under just den givna tiden. På så sätt kan man öka säkerheten i nyttjandet av kommunens lokaler utan att begränsa tillgängligheten för användarna.

Man kan även kombinera passersystemet med bokningssystem för datorer eller printers för både elever och lärare för att öka säkerheten i hanteringen av skolans resurser.

Offlineläsare för innerdörrar och elevskåp

I större skolor kan det finnas behov av att avgränsa olika avdelningar. Förrådsutrymmen och lärarrum behöver också någon form av lås. Även här kan man uppgradera till nyckelfritt genom att installera läsare. I utrymmen där det är svårt att dra kabel kan man installera offlineläsare som drivs med batteri (exempelvis NoKey och LockR Cylinder från RCO). Batterikapaciteten brukar räcka i flera år vid normal användning och läsaren varnar i god tid innan batteriet tar slut. Offlineläsare är billigare att installera eftersom det inte krävs kabeldragning. Offlineläsare (såsom LockR-Cabinet) kan även användas på exempelvis elevskåp.

LockRCabinett

Med offlineläsare med låsklass 5 (LockR Cylinder) behöver man inte göra avkall på säkerheten vad avser låsklass. Behörigheten för användarens tagg uppdateras när användaren passerar en onlineläsare, till exempel i skolans entréport, och förs via taggen till offlineläsaren. Händelseloggar förs sedan tillbaka till passersystemet via taggen när användaren återigen passerar en onlineläsare.

Extraordinära händelser, krisberedskap och inrymning

Tekniska lösningar får inte vara ett hinder för säkerheten utan ska underlätta rätt beteenden och åtgärder vid extraordinära händelser. Inbrottslarm finns ofta som integrerad del i moderna passersystem. Med ett öppet system (med öppna API:er) kan dessutom befintliga system för larm integreras.

I exempelvis RCO:s passer- och säkerhetssystem R-CARD M5 MEGA finns brandvarning som del av systemet. När brandlarmet går skickas en signal till systemet som då påverkar dörrar enligt den plan som satts upp för brandceller och utrymningsvägar. Larm kan även övervakas centralt på kommunnivå.

Möjlighet till inrymning diskuteras i många kommuner, det vill säga att alla dörrar ska kunna stängas med en nödknapp om det finns ett hot mot säkerheten. Många gånger är det gymnasieskolor som har önskemål om inrymning. Även socialtjänsten kan ha önskemål om inrymning för sina lokaler. En sådan funktion går att lägga in i passersystemet men det innebär inte nödvändigtvis att säkerheten förbättras. En hotfull person kanske redan befinner sig inne i lokalerna och en annan risk är att man låser ute personal och elever. Inrymning är en svår fråga och måste hanteras som en del av skolans krisberedskap. Det är inte heller alltid som man ger mandat för inrymning från kommunledningens sida.

Mer information

I praktiken: Västerås stad ligger långt framme i arbetet med säkerhet och risk. Här kan du läsa om hur de arbetar med de tekniska delarna.

Har du frågor och funderingar om RCO:s lösningar för passer- och säkerhetssystem? Läs mer på vår hemsida eller kontakta våra experter för offentlig sektor.

Om RCO Security

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

Om RCO Group

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.