Framtiden inom säkerhetssystem för offentlig sektor

Gamla passersystem som sedan länge sett bäst-före-datum. Stor geografisk spridning. Många olika verksamheter. Det är några av utmaningarna för offentlig sektor vid upphandling av nya säkerhetssystem. Utvecklingen inom säkerhetsteknik går dock framåt. Det blir allt enklare att designa system som lever upp till höga krav på säkerhet men som även är smidiga för användarna.

Upphandlingar av säkerhetssystem för kommuner, regioner eller myndigheter är ofta komplexa. Vissa befintliga system kan vara proprietära och dyra att uppgradera eller måste bytas ut. I andra fall sitter man på stora fastighetsbestånd med gamla passer- och säkerhetssystem som måste uppdateras. Här är fyra generella trender inom säkerhetssystem och säkerhetsteknik för offentlig sektor som kan hjälpa till att lösa några av utmaningarna:


1. Integrerade passer- och säkerhetssystem

Utvecklingen går mot öppna system där passersystemet kan integreras med redan befintliga system. Ett öppet system kan byggas ut efterhand med exempelvis larm, brandvarning och bokningssystem men även med fastighetsstyrning i form av ventilation och belysning.

Graden av integration bestäms av verksamhetsbehoven men det är få funktioner idag som inte kan integreras, tack vare ny säkerhetsteknik. Investeringen kan spridas över tid när systemet byggs på successivt.

Med passersystemet integrerat med andra säkerhetssystem styrs allt via samma mjukvara och kan administreras centralt, vilket ger bättre överblick och kontroll över skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och andra offentliga lokaler. Den som är övergripande säkerhetsansvarig kan, via exempelvis en grafisk vy över alla objekt, sortera på händelser, till exempel utlösning av larm på en viss skola eller vilka som har passerat en viss dörr. Hur detaljerad vy man vill ha optimeras utifrån behov.

Utöver ökad kontroll och säkerhet bidrar integrerade passer- och säkerhetssystem till enklare administration och kostnadsbesparingar när allt kan hanteras centralt och i samma lösning. Drift och installationer förenklas med en systemplattform som flera olika entreprenörer kan arbeta med.


2. Heltäckande säkerhetssystem

Det ökade säkerhetstänket generellt i samhället har lett till utveckling av ny säkerhetsteknik. Objekt som tidigare inte integrerats i passersystemet kan nu täckas med hög nivå på säkerheten utan att tillgängligheten för användarna begränsas nämnvärt. Framför allt är det utvecklingen av offlineläsare som gör att man kan inkludera fler objekt. I praktiken kan man integrera samtliga passager, dörrar och säkerhetsskåp i passer- och säkerhetssystemet, om behov skulle finnas för det.

Behörigheten uppdateras varje gång användaren passerar en onlineläsare som är kopplad till passersystemet och förs över till offlineläsaren via taggen/blippen när användaren låser upp. Från offlineläsaren överförs sedan händelseloggar via taggen tillbaka till systemet.


3. Automatisering av behörigheter i passersystemet

Passersystem handlar i grunden om behörighet – vem som ska få tillträde till en viss lokal och när. Behörigheten kan kopplas till andra säkerhetssystem, till exempel behörighet att slå på och av larmet.

I passersystemet kan man sätta upp mallar för behörigheter, exempelvis att vissa yrkesgrupper ska ha samma behörighet, vilket förenklar administrationen vid nyanställningar.

Delegeringen av behörighet kan dessutom automatiseras, vilket kan vara aktuellt för större kommuner och regioner med mycket personal och hög omsättning av personalen, exempelvis inom äldrevård och sjukvård. Genom att integrera personaldatabasen med både passersystemet och schemaläggningssystemet kan en nyanställd snabbt få behörighet i passersystemet utan extra handpåläggning eftersom en viss tjänst automatiskt ger behörighet till de verksamheter/lokaler som följer med tjänsten.

Delegering av behörighet för en nyanställd kan därmed gå från att ta dagar eller kanske en vecka till bara några sekunder. Dessutom minskar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn.


4. Migration av passersystem till molnet

Framöver kommer man att kunna använda molnbaserade passer- och säkerhetssystem. Det befintliga systemet (beroende på leverantör) kan då enkelt migreras till molnet. Det kan underlätta säkerhetsarbetet eftersom molnleverantören ansvarar för backupper liksom för servrarnas placering.

Med en molnbaserad lösning slipper man installera mjukvara lokalt. Personal behöver inte finnas på plats för att kunna arbeta i systemet utan kan nå det var de än befinner sig. Med ett molnbaserat system slipper man även risken att bli sittandes med gammal mjukvara som efter ett antal år inte längre går att uppdatera.


Nästa steg

Planerar du att upphandla ett nytt passer- eller säkerhetssystem för offentlig verksamhet? Ladda ner vår guide till kravställningsunderlag för att underlätta ditt arbete.

Läs om hur Västerås kommun arbetar med säkerhetssystem i sina verksamheter.

RCO erbjuder marknadens mest integrerade passersystem och har ett stort utbud av lösningar inom säkerhetsteknik. Läs mer på vår hemsidan eller kontakta oss direkt.

Om RCO Security

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

Om RCO Group

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.