Så blir boendet i framtidens smarta hus med smarta lås

 

Hur kommer framtidens flerbostadshus se ut? Redan idag finns digitala lösningar som kan bidra till ett modernt, tillgängligt och attraktivt boende. Smarta lås och digitala bokningssystem är några exempel som ger en trygg och smidig vardag. Merkostnaden för att implementera dessa tjänster brukar vara begränsad och besparingarna kan bli stora på sikt – inte minst i form av minskad administration kring passersystem, bokningar, borttappade nycklar och kommunikation med de boende.

Ökade förväntningar på smarta hus med digitala tjänster

Allt mer i samhället digitaliseras. Många är vana vid att sköta sina ärenden via mobilen och det ökar förväntningarna på digitala tjänster även när det gäller det egna boendet. Precis som att man kan sköta sina bankärenden eller boka in sig på ett gympass på mobilen så förväntar sig många att de smidigt ska kunna boka tvättstuga, laddstolpe, bastu eller andra boendetjänster digitalt.

Smarta lås på jobbet och i hemmet

På jobbet är många vana vid smarta lås och passersystem med taggar istället för nycklar. Borde inte sådana lösningar även finnas i fastigheten de bor i? Allt fler jobbar dessutom hemifrån under delar av veckan – en trend som har fått en kraftig skjuts av coronapandemin. Gränsen mellan arbetsplats och bostad suddas ut och boendet blir mer multifunktionellt.

Så hur kan boendet se ut rent praktiskt i smarta hus med smarta lås och andra digitala lösningar?

Smarta hus – för de boende

Du tar bilen hem efter jobbet. Vid garageporten läser en kamera av ditt registreringsnummer. Kameran är ansluten till passersystemet och efter en automatisk kontroll att ditt nummer finns angett i systemets databas öppnas porten. När du parkerat använder du din personliga passertagg för att låsa upp en laddstolpe som du bokat i förväg i bokningssystemet, som också är kopplat till det smarta husets digitala system.

Eftersom hela fastigheten är utrustad med smarta lås använder du samma tagg även vid entrén. Väl inne i trapphuset stannar du till framför den digitala informationstavlan. Där kan du läsa att det kommer göras en OVK-besiktning nästa vecka. Du loggar in på informationstavlan, som även fungerar som en bokningstavla, med din tagg. Här kan du jämföra din el- och vattenförbrukning med dina grannars och följa statistik över förbrukningen. Du konstaterar nöjt att du ligger under genomsnittet – miljöfrågor är viktiga för dig.

Du passar på att boka tvättid och kollar posten (postboxen låser du upp med din tagg) innan du går upp till lägenheten som du låser upp med samma personliga tagg. Barnen är redan hemma. De har fått speciella taggar som har behörighet för de smarta låsen till entré, soprum, sopkärl, lägenhet och cykelförråd men inte till vindsutrymme, källare, tvättstuga, garage eller laddstolpe.   

I lägenheten är det rent. Städfirman har varit där tidigare under dagen. De är försedda med en specialprogrammerad tagg som kan öppna det smarta låset till lägenheten på tisdagar mellan kl. 12-14.

På lördag ska du ha middagsbjudning. Eftersom du bor i en ny fastighet finns det inte en traditionell porttelefon i entrén. Istället har du en app på mobilen som är kopplad till passersystemet och som används som porttelefon. När en gäst är framme ringer denne upp dig och du öppnar dörren via appen. Via appen kan du också skapa en temporär kod till kodlåset vid entrén som bara gäller vid tiden för middagen. Ett av dina barn har tappat bort sin tagg och du har spärrat taggen via appen i din mobil. Du skickar ett meddelande via det smarta husets system för att få en ny barntagg.

Smarta hus – för fastighetsförvaltaren

På morgonen tar du en kopp kaffe och loggar sedan in i passersystemet. Där har du en översikt över alla era flerfamiljshus. I fastigheten Svalan kommer det att göras en OVK-besiktning nästa vecka. Du skickar ut en påminnelse om detta till informationstavlan i Svalans trapphus. Du har tidigare lagt en beställning på taggar till OVK-firman. Du tilldelar nu behörighet för taggarna till de smarta låsen för allmänna utrymmen och entréer under de dagar besiktningen kommer att genomföras. 

En boende i Svalan har beställt en ny barntagg – igen. Med smarta lås är den borttappade taggen som tur är lätt att spärra. Ingen låssmed behöver åka ut för att programmera om lås eller byta cylinder. Alla laddstolpar är upptagna. Kanske bör man ta ut en högre avgift för laddning? Eller installera fler laddstolpar? Det har i alla fall blivit mer ordning i soprummen sedan lås med taggar har installerats även på sopkärlen.

En fråga under utredning är huruvida man ska bygga upp små kontor för boende som jobbar hemifrån. Gränsen mellan bostad och arbetsplats suddas ut allt mer och en sådan service skulle öka fastighetens attraktionskraft. Kontoren skulle i så fall kopplas till det digitala systemet och precis som med laddstolparna kommer man att ta ut en avgift.

En boende i fastigheten Måsen är orolig för att obehöriga rör sig i garaget. Du kontrollerar vilka taggar som har använts för de smarta låsen till garaget och vilka bilar som åkt ut och in. Du kan inte se något konstigt och skickar ett personligt meddelande om detta till den boende som denne kan se när den loggar in på informationstavlan i entrén.

 

Framtidssäkra passersystem, bokningssystem och smarta lås

En fördel med nya digitala passersystem och bokningssystem för fastigheter är att investeringen snabbt brukar löna sig genom minskad administration. Det gäller dock att investera i ett system som är ”framtidssäkert”. Den tekniska utvecklingen går snabbt och om några år kan nya digitala tjänster och lösningar finnas tillgängliga.

Genom att investera i ett öppet passersystem, med öppna API:er, kan passersystemet byggas ut och kompletteras vartefter, till exempel med smarta lås på alla dörrar och nya bokningssystem eller tjänster som man vill erbjuda de boende. På så sätt minskar den initiala investeringen samtidigt som man inte låser in sig i ett passersystem som kan bli obsolet inom några år.


Minska ”systemtröttheten” med ett integrerat system

Hos både boende och administratörer kan det finnas en ”systemtrötthet”. Att ständigt logga in och ut ur olika system och behöva lägga in samma uppgifter gång på gång kan vara frustrerande.

Med ett öppet passersystem kan andra system integreras i samma lösning. Allt kan då administreras i samma mjukvara och uppgifter behöver bara läggas in en gång i systemet. Vardagen blir också smidigare för de boende när allt – smarta lås, postboxar, garageportar, laddstolpar, lokalbokningar och så vidare – blir som ett enda system.


Billigare installation och drift med integrerat passersystem

Ett integrerat passersystem blir billigare att installera eftersom man slipper dra extra kabel till olika delsystem. Genom att digitalisera så mycket som möjligt minskar också restid och manuellt arbete på plats. Med smarta lås på alla dörrar kan samma tagg användas överallt för att låsa upp. Istället för att tekniker behöver åka ut och programmera om låscylindrar eller byta dörrlås när någon har tappat en nyckel kan taggar enkelt spärras via datorn. Information kan förmedlas via den digitala informationstavlan istället för via lappar eller brev. Färre resor och arbete på plats innebär också mindre belastning på miljön.

Flytta upp i molnet på sikt

I dagsläget behöver mjukvaran för passersystem, lås- och bokningssystem installeras på en fysisk dator. Framöver kommer molnbaserade lösningar att finnas tillgängliga och man kan då enkelt migrera systemet till molnet. De digitala tjänsterna kommer att vara desamma när systemet ligger i molnet, men man slipper bekymra sig om uppdatering av mjukvara och backuper eftersom ansvaret för detta ligger hos leverantören.


Ta reda på mer 

Läs om hur fastighetsbolaget Balder digitaliserar sitt fastighetsbestånd här.

Funderar du på att installera smarta lås och andra digitala tjänster i fastigheten? Ta hjälp av vår guide när du gör en förstudie här.

Har du frågor och funderingar om RCO:s lösningar? Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss direkt.

Om RCO Gruppen

Gemensamt för bolagen i RCO Gruppen är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox och Easy Access och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.

          

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.