A till Ö guide: säkerhets- och passersystem för offentlig sektor

Kommuner, regioner och en del myndigheter kan ha många fastigheter med olika krav på säkerhet och tillgänglighet. Vissa verksamheter såsom skolor kan ha hundratals besökare per dag och har stort behov av att kunna driva en tillgänglig verksamhet. Samtidigt finns krav på både person-
säkerhet och egendomsskydd. Nedan följer en genomgång av de tekniska lösningar som finns idag vad gäller säkerhet och passersystem inom offentlig sektor.

Integrerat passersystem ger bättre överblick och ökad kontroll

Kännetecknande för kommuner och regioner är stor geografisk spridning, många användare och olika behov. Det är vanligt att separata system används parallellt. De flesta fastigheter med stora flöden av människor har numera någon form av passersystem. 

Med ett öppet passersystem kan andra system integreras i samma lösning, såsom larm, brandvarning, övervakning och bokningssystem. Administrationen sköts via en central serverlösning för hela kommunen/regionen och allt kan administreras på samma ställe i samma mjukvara. Resultatet är bättre överblick och man slipper logga in och ut ur olika system. 

En central serverlösning ger också ökad kontroll över servrarna inom kommunen eller regionen. Olika nivåer av administratörsrättigheter kan fördelas ut till lokala verksamheter. 

Ett skalbart passersystem kan byggas ut efterhand

Med ett skalbart, öppet passersystem kan man börja i mindre skala och lägga till fler funktioner vartefter. Den initiala investeringen blir mindre och man kan successivt uppgradera fastighetsbeståndet till en högre säkerhetsnivå. Det finns idag system som inte har några egentliga begränsningar för hur många fastigheter som kan integreras i samma lösning.  

Passersystem med taggar kombinerar tillgänglighet med säkerhet
Inom offentliga verksamheter måste tillgänglighet och säkerhet gå hand i hand. En användare – anställd, brukare, hyresgäst, elev och så vidare – ska kunna komma in i rätt lokaler vid rätt tider. Passersystem med taggar/blip har blivit allt vanligare eftersom man då har full kontroll över vilka som passerar in i lokalerna och under vilka tider. Behörigheter kan också innefatta andra system som är kopplade till passersystemet, till exempel behörighet att via taggen slå på/av larm, boka lokaler, boka skrivare och datorer och så vidare.


Grafisk översikt över fastigheterna kan snabba upp åtgärder

En lösning som kan vara användbar för kommuner och regioner är att ha en grafisk översikt över flera fastigheter oberoende av var de befinner sig geografiskt. En sådan lösning kan integreras med passersystemet. Olika objekt såsom dörrar, larmområden och kameror – och deras status – visas i ritningar över byggnaderna. Om till exempel larm finns integrerat i lösningen kan man spåra var ett larm har gått i kommunen/regionen ner på ritningsnivå över fastigheten i fråga. Larmområden kan kopplas till och från och larm kan kvitteras efter åtgärd. 

Ett vanligt problem vintertid är att dörrar inte går igen på grund av att det ligger grus i dörren. Ett tyst larm kan då skickas via passersystemet, till exempel till en vaktmästare som kan kontrollera dörren. Med en sådan lösning kan säkerhetsrisker som öppna entréportar åtgärdas snabbare och ofta billigare. 


Brandvarning i passersystemet kan öka säkerheten

Det finns stora fördelar med brandvarning i passersystemet. När brandlarmet går skickas en signal till passersystemet som då kan påverka dörrarna i fastigheten enligt den plan som har tagits fram för brandskydd och utrymning. Exempelvis kan dörrar som är uppställda via dörrmagneter slås igen via passersystemet.


Högsta larmklass om behov finns

De flesta kommuner har anläggningar i larmklass 1 och 2 och samma larmklasser gäller för många anläggningar inom regioner och myndigheter. Det går emellertid att få högsta möjliga larmklass i ett och samma passersystem. RCO:s passersystem R-CARD M5 som används av många kommuner är till exempel godkänt upp till larmklass 4. Även externa system för larm kan integreras med R-CARD M5.


Offlineläsare kan sänka kostnaderna utan att tumma på säkerheten

Batteridrivna offlineläsare kan monteras på utrymmen där det är svårt eller dyrt att dra kabel, till exempel förrådsutrymmen. Det innebär att passersystem med taggar eller kort kan byggas ut till att omfatta alla dörrar i en fastighet. Behörigheter som finns registrerade i passersystemet överförs via taggen när användaren använder sin tagg i en dörr med offlineläsare. Händelseloggar förs sedan tillbaka till passersystemet via taggen nästa gång användaren passerar en onlineläsare. 

Offlineläsare med mycket hög säkerhet finns nu tillgängliga. Till exempel har RCO:s offlineläsare LockR Cylinder, som kan monteras på alla dörrar med cylinderlås, låsklass 5, det vill säga högsta möjliga låsklass. Offlineläsare kan även monteras på exempelvis medicinskåp. 


Passersystem med offlineläsare för hyresrätter kan ersätta nycklar

I hyresfastigheter där passersystem med taggar är installerade kan offlineläsare även installeras på lägenhetsdörrar och förråd utan åverkan på dörrarna. På så sätt kan hyresgästerna använda samma tagg för att komma in genom entréporten, öppna sina förråd och öppna sina lägenhetsdörrar. Riskerna med nycklar som kommit på avvägar försvinner eftersom en tagg enkelt kan spärras i systemet. Fastighetsbolaget Balder har exempelvis installerat offlineläsare på lägenhetsdörrar i flera hyresbestånd. Även bokningssystem som tvättstugebokning kan kopplas till passersystemet och kan därmed göra vardagen tryggare och smidigare.


Fastighetsstyrning kan integreras med passersystemet

Fastighetssystem för exempelvis ventilation, värme och belysning är inte en säkerhetsfråga men genom att integrera dessa system med passersystemet kan man göra en del besparingar. Till exempel kan belysning och ventilation slås på i samband med att en behörig användare låser upp och slår av larmet i fastigheten på morgonen. Med ett öppet och skalbart passersystem kan med andra ord en stor mängd system integreras i samma lösning.  


Mer information

Står du inför upphandling av nya säkerhetssystem eller passersystem? Ta hjälp av vår guide

I praktiken: Så arbetar Västerås stad med säkerhetssystem och passersystem

Har du frågor och funderingar om RCO:s säkerhets- och passersystem? Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss direkt.

Om RCO Security

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

Om RCO Group

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.