Ökad säkerhet inom äldreomsorgen med digitala dörrlås

Digitala dörrlås är ett smidigt sätt att få bättre säkerhet inom äldreomsorgen. På äldreboenden kan såväl entréportar som lägenhetsdörrar, medicinskåp och knivlådor förses med digitala lås. Dessutom kan nyckelfri hemtjänst skapa en tryggare vardag för både boende och anhöriga. Läs mer om hur digitala dörrlås och andra lösningar kan öka säkerheten inom äldreomsorgen.


Digitala dörrlås kombinerar säkerhet med tillgänglighet

Digitala dörrlås inom äldreomsorgen har många fördelar, till exempel förenklad administration när man inte behöver hantera nycklar. Dessutom får man bättre överblick i och med att dörröppningar och händelser loggas i passersystemet.

Med integrerade passersystem kan man lägga till funktioner efterhand (larm, brandvarning, bokningssystem med flera) så att alla system för passage och säkerhet kan administreras i samma mjukvara. Samtidigt kan man ha tillgängliga miljöer där människor trivs. 


Smidig tilldelning av behörighet

Digitala dörrlås är säkrare än fysiska nycklar, som lätt kan tappas bort i situationer där det är hög personalomsättning och där många av kommunens anställda behöver tillträde till ett visst boende. En borttappad tagg/blip kan lätt spärras till skillnad från en borttappad nyckelknippa.

Behörighet tilldelas enkelt i passersystemet, där man kan ange vilka dörrar och tider en viss användare får tillträde till via taggen. I passersystemet kan man även sätta upp mallar där man anger vilka lokaler och tider en viss tjänst har behörighet till.


Automatiserad tilldelning av behörigheter

För en kommun eller region med stor personalstyrka och hög personalomsättning kan det vara aktuellt att automatisera tilldelningen av behörigheter via en adminkoppling (admin-API) i passersystemet. Genom att koppla ihop passersystemet med personalsystemet och schemaläggningssystemet kan en nyanställd automatiskt få behörighet till rätt platser och tider så snart denne lagts in i personalsystemet, eftersom man med systemintegrationen har skapat en koppling mellan en viss tjänst och den behörighet som följer med tjänsten.

En nyanställd eller en person som byter tjänst inom kommunen kan alltså omedelbart få tillträde till rätt lokaler, på bara några sekunder, en process som annars kan ta flera dagar i anspråk. Automatiserad tilldelning av behörigheter kan även ge bättre säkerhet eftersom risken för fel undviks.


Digitala dörrlås i allmänna utrymmen på äldreboenden

På äldreboenden kan digitala dörrlås i allmänna utrymmen underlätta både säkerheten och tillgängligheten för brukarna. På en del äldreboenden har man börjat förse brukarna med armband med inbyggt chip som gör att de kan öppna dörrar som har läsare. Boende som lider av Alzheimers eller demens kan ha en tendens att gå runt och känna på olika dörrhandtag, men kan med armbanden bara öppna dörrar till lokaler som är säkra för dem och som deras armband/chip är programmerade för att kunna öppna.

Digitala dörrlås finns både med onlineläsare och batteridrivna offlineläsare. Fördelen med offlineläsare är att man inte behöver dra kabel. Förutsättningen är att man har installerat en onlineläsare som användaren måste passera någon gång i månaden för att uppdatera sin behörighet.

Digitala dörrlås på lägenhetsdörrar, medicinskåp och knivlådor

När det gäller dörrar till det egna rummet eller lägenheten finns det olika typer av digitala dörrlås att välja mellan. För boende som kan ha problem med motoriken kan den smidigaste lösningen vara digitala dörrlås där man alltid kan komma ut genom att trycka ner handtaget. För att komma in använder man sin tagg eller kort i läsaren, vilket gör att handtaget går från stumt läge till att kunna användas. Genom att utnyttja den befintliga modulkistan görs ingen åverkan på dörren. En annan lösning är att byta ut cylindern. Även med den lösningen görs ingen åverkan på dörren.

Ett exempel på digitalt dörrlås med offlineläsare, som är enkelt att använda även för boende som har problem med motoriken, är NoKey från RCO. Om man vill ha offlinelås med hög låsklass (upp till låsklass 5) kan LockR Cylinder vara ett alternativ. En översikt över låsen finns här .

Digitala lås med offlineläsare kan även installeras på medicinskåp och knivlådor. Man använder då ett lås med modulkista som monteras på skåpet eller lådan.
Ett exempel är LockR-Cabinet som du kan läsa om här.

 

 

Nyckelfri hemtjänst

Nyckelfri hemtjänst kan underlätta på många sätt. Med nyckelfri hemtjänst kan man ha loggar på vem som har gått in i vilka lägenheter, vilket annars kan vara en källa till oro för både boende och anhöriga. Brukare kan exempelvis oroa sig för att någon främmande kan komma in i lägenheten, eller att hemtjänsten har varit där på natten, och fastighetsförvaltare kan få många oroliga samtal. 

Det motsatta problemet är att ingen går in i lägenheten – att brukare glöms bort och inte får den vård och hjälp de har rätt till. Med nyckelfri hemtjänst minskar även den risken när man regelbundet kan granska händelseloggar.

För nyckelfri hemtjänst kan det vara aktuellt att prioritera digitala dörrlås med hög låsklass (exempelvis LockR Cylinder) på lägenhetsdörrarna. På så sätt får man maximal säkerhet på själva låset.


App ersätter porttelefon

Kodlås vid entréportar används allt mindre då de inte är lika säkra som läsare som öppnas med tagg eller kort. Porttelefonen kan idag ersättas med en app. Besökare ringer då upp den boende som kan öppna entréporten via mobilen.

Det här är en lösning som en del anhöriga har börjat efterfråga då de tycker det är smidigare och tryggare. Via appen kan man dessutom skicka ut en tillfällig kod till besökare som bara gäller för en viss tid. Behörighet till att öppna entréport eller andra dörrar via appen läggs in i passersystemet.


Behovsanalys

Med integrerade passersystem kan man börja där behoven av en uppgradering är som störst och bygga ut efter hand. Om du vill få hjälp med att göra en analys av passer- och säkerhetslösningar i din kommun är du varmt välkommen att boka ett möte med någon av RCO:s experter.

Du kan också ladda ner vår guide till kravställningsunderlag för upphandling av passer- och säkerhetssystem. 

Läs även om hur Västerås kommun arbetar med uppgradering av passer- och säkerhetssystem

Om RCO Security

RCO Security utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passersystem och larmsystem. Här jobbar man nära kunden för att förstå behoven och tillsammans utveckla rätt system. Från stora integrerade säkerhetssystem för styrning av tillgång, passage och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet, till kodlås för en enda dörr. För mer information vänligen besök www.rco.se.

Om RCO Group

Gemensamt för bolagen i RCO Group är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.