RCO kompletterar nu den elektroniska MEGA-utbildningen med möjlighet att även kunna göra certifieringsprovet via fjärruppkoppling

Vår E-learningutbildning för dig som ska installera och underhålla en integrerad larmanläggning i R-CARD M5, E-MEGA (UTB410E) kan utföras i eget tempo vid en dator, antingen på din arbetsplats eller från hemmet, vilket som passar bäst.

Fram till att corornaviruset tog fart i landet bokades en klassrumscertifiering på ett av våra kontor efter genomförd kurs. När vi stängde våra kontor för externa besökare kunde vi inte genomföra några klassrumskurser. Därmed inte heller certifieringsprov på plats.

Vi har nu genomfört några testcertifieringar där eleven får fjärrkoppla sig till en MEGA-miljö och genomföra ett prov som grundar sig på det prov vi tidigare gjorde i klassrummet. Eleverna har varit positiva till möjligheten att genomföra certifieringen på distans och provets utformning.

Vad behövs för att få genomföra provet? Naturligtvis en genomgången E-MEGA-utbildning, samt en dator med Team Viewer.

Hur anmäler du dig? När du gjort klart E-MEGA (UTB410E) så får du möjlighet att följa en länk, där du talar om för oss att du är intresserad av att göra certifieringsprovet. Vi kommer sedan överens om ett provtillfälle och du får all den information du behöver. Även du som vill göra omprov är välkommen att anmäla dig.

Vill du göra ett omprov? Anmäl dig genom att skriva till utbildning@rco.se, där du skickar med vem som skall göra provet och från vilket företag du är.