Så kan ökad säkerhet öppna upp samhället

Säkerhet handlar inte bara om att stänga ute obehöriga, utan också om att öppna upp en fastighet för rätt personer vid rätt tillfälle. Det möjliggör fri rörlighet och tillgänglighet för behöriga, samtidigt som säkerhet och trygghet för de ansvariga ökar.

Många kommuner och fritidsförvaltningar vill ge möjlighet att hyra ut eller låna lokaler till föreningar och medborgare, exempelvis skolornas gymnastikhall eller slöjdsal, eller en samlingslokal i knuten till kommunen. Ett flexibelt system som sköter rättigheter och kopplar dem till funktioner i byggnaderna kan vara en lösning för att möjliggöra ett säkert och tryggt nyttjande av kommunens lokaler.

– Du kan bestämma vilken säkerhetsnivå du vill ha i olika områden i en byggnad. Du kan även enkelt styra vilka som ska ha behörighet var, och du kan tidsbestämma när olika sektioner ska vara öppna respektive stängda. Det går även att skapa korridorer där vissa dörrar är öppna, andra inte, säger Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security, ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem.

Fritt fram – i vissa sektioner

När RCO Security utvecklar sina system lägger de stor vikt vid att de ska vara flexibla och användarvänliga. På så vis blir de lätta att anpassa efter behov.

– Det är många som efterfrågar den flexibiliteten. Framför allt myndigheter och offentliga verksamheter som vill ha helt öppet i en del av fastigheten så att besökare kan röra sig fritt, medan de också vill ha helt låst på andra ställen.

Passersystemet och larmet kan också kopplas till mer än bara dörrar.

– Våra kodläsare kan integreras med till exempelvis belysningen så att lamporna slår på endast när behöriga besökare kommer dit och slår av när de lämnar. Det är också ekonomiskt och miljömässigt smart, säger Robert Lindgren och fortsätter:

– Likaså kan till exempel basketkorgar hissas ner automatiskt när du låser upp gympasalen med ett passerkort eller en bricka. Och även om det går att göra slöjdsalen tillgänglig för de som är behöriga går det att blockera svarven och andra verktyg som kan innebära fara för skada. Svarven kan även styras så att den är låst när det bara är en person i slöjdsalen, medan den öppnas upp när det är minst två personer på plats.

Även myndigheter kan ha stor nytta av flexibiliteten i passersystemet då exempelvis arbetssökande får möjlighet att röra sig fritt i delar av byggnaden vissa tider på dygnet, medan andra delar är stängda. Det ger en större känsla av öppenhet och frihet.

– Tack vare vår systemuppbyggnad kan en myndighet eller ett företag med lokaler på flera platser dessutom sköta all administration från en och samma plats, säger Robert Lindgren.

Öppet och säkert

Ett integrerat passersystem kan med andra ord skapa öppenhet och göra det säkert på många olika sätt.

– Det finns otroligt många fördelar med ett bra elektroniskt passer- och säkerhetssystem. Minskad nyckelhantering och kostnadsbesparingar är bara några. Jag har själv jobbat med säkerhet inom kriminalvården och vet hur lätt det är att sabotera ett mekaniskt lås med en enkel tändsticka. Elektroniska lås är betydligt säkrare.

 

Läs mer

Hultsfreds kommun integrerar passersystemet med personalregister. Målet är att minska administrationen och öka säkerheten i hanteringen av personuppgifter. Läs mer här

Har du frågor och funderingar om RCO:s lösningar för passer- och säkerhetssystem? Läs mer om oss eller kontakta våra experter.

Om RCO Group

Gemensamt för bolagen i RCO Gruppen är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten.

Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox, Nimly och Swedlock och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.För mer information vänligen besök www.rcogroup.com.

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.