Integrerat passersystem ger smidigare förvaltning i flerbostadshus

 

Vad för slags passersystem ska ersätta gamla nyckelsystem i äldre fastigheter? Nya digitala passersystem kan vara självklart i nybyggen, men vad är lämpligt för befintliga fastighetsbestånd med hyresgäster som kanske inte är så vana vid digitala lösningar? Det passersystem som väljs ska vara både tryggt och smidigt att använda – såväl för de boende som för fastighetsförvaltaren. Läs vidare om hur förvaltningen kan förenklas med nya lösningar för passersystem.

Bygg ut passersystemet successivt

Att installera ett nytt passersystem, eller uppgradera befintliga system, är både kostsamt och innebär en logistisk utmaning. Istället för att göra en stor investering och byta ut allt på en gång, kan man börja i mindre skala och bygga ut det nya passersystemet successivt.


Investera i ett öppet system som kan utökas med fler funktioner

Om du investerar i ett öppet passersystem minskar risken för att systemet snabbt blir obsolet. Fördelen med ett öppet passersystem (med öppna API:er) är att det kan integreras med andra system. Det kan alltså utökas med fler funktioner vartefter behov uppstår, till exempel med digital tvättstugebokning, övervakningslarm, digital bokningstavla eller digitala postboxar, och allt kan administreras med en enda inloggning. De boende får också tid att vänja sig vid det nya systemet när nya funktioner läggs till efterhand.


Öka säkerheten och förenkla administrationen med ett passersystem med taggar

Många gånger är det nyckelhanteringen som är den stora utmaningen både sett till säkerhet och administration. Ett alternativ som har blivit allt vanligare är att installera passersystem med taggar.

De främsta fördelarna med ett passersystem med taggar är ökad säkerhet och smidigare förvaltning. Portkoder till entrédörrar sprids snabbt och behöver ändras med jämna mellanrum. Nycklar till soprum, cykelförråd och övriga utrymmen kan lätt komma bort. Tekniker kan behöva programmera om lås eller byta ut låscylindrar. Den omständliga administrationen kring kodbyten, låscylindrar och nycklar försvinner när man väl har installerat ett passersystem med taggar.


Så fungerar passersystem med taggar

En tagg innehåller en identitet, som inte behöver vara kopplad till en person utan kan lika gärna vara kopplad till en lägenhet eller till en tjänsteutövare, till exempel hemtjänstpersonal eller hantverkare.

Den som är administratör ger en viss behörighet till taggen, till exempel att taggens ägare får gå i entrédörr, källardörr, dörr till vindsutrymmen eller cykelförråd. När taggen hålls upp mot dörrens läsare kontrolleras att man har tillträde till den delen av fastigheten och dörren öppnas. I passersystem med taggar kan man även styra under vilka klockslag en tagg har behörighet till vissa utrymmen i fastigheten. Behörigheten kan även tidsbegränsas, till exempel till ett visst datum då en renovering ska vara utförd.

Om en tagg kommer bort kan den enkelt spärras av användaren själv via en app i mobilen eller i systemets administrationspanel. En borttappad tagg är billig att ersätta jämfört med en nyckel och det går snabbt att ändra behörigheten för taggen.


Ett passersystem med taggar kan inkludera online- och offlineläsare

Till vissa dörrar, till exempel till källarförråd, är det inte aktuellt att dra kabel. Till lägenheter kan kabeldragning bli för omfattande och dyrt. I dessa fall kan man istället använda sig av ett dörrlås med offlineläsare. 

RCO har utvecklat ett digitalt cylinderlås med offlineläsare, LockR Cylinder. LockR Cylinder kan installeras för en tredjedel till halva kostnaden jämfört med ett digitalt dörrlås med onlineläsare.

Offlineläsare och onlineläsare kan integreras i samma system där en och samma tagg används för att öppna de dörrar man har behörighet till, oavsett om det är en dörr till ett vindsutrymme med offlineläsare eller en entréport med onlineläsare. Taggens behörighet uppdateras när den avläses vid en av passersystemets onlineläsare.

 


Skillnaden mellan online och offlineläsare

OnlineOffline

Ellås/motorlås som är uppkopplat mot systemets mjukvara.

 

Batteridrivet lås. Ingen uppkoppling mot systemet mjukvara.

 

Händelser och behörigheter uppdateras i realtid.

Händelser och behörigheter uppdateras när någon passerar offlinedörren med sin tagg.

 

Information från systemet förs över till taggen när användaren öppnar onlinedörren med sin tagg.

Information från systemet förs över från taggen till offlinedörren i samband med att en användare öppnar dörren med sin tagg.

 

Kräver dragning av kabel vid installation.

Kräver ingen kabeldragning, däremot byte av batteri med jämna mellanrum (ca vart 3:e år).

 

Ellåset/motorlåset möjliggör fler funktioner såsom fjärrstyrning och automatisk dörröppning.

Erbjuder inga extra funktioner som kräver ström men kan däremot installeras på dörrar i svåråtkomliga utrymmen såsom källare och vindsförråd.

 

 Kan användas med andra online eller offlineläsare.

Kräver att en eller flera onlineläsare finns i systemet eftersom det är en onlineläsarna som är uppkopplade mot systemets mjukvara.

 

 

Olika säkerhet beroende på vilken lästeknik som används

Passersystem med taggar är generellt säkrare än nycklar eftersom taggar snabbt kan spärras om de kommer bort. Taggar kan dock ha olika säkerhetsnivå beroende på vilken lästeknik som används. Mifare Desfire är den enda lästeknik i dag som betraktas som kopieringsskyddad. Det innebär att taggarna inte kan kopieras.

Olika lästekniker kan integreras i samma system om du använder dig av RCO:s lösningar. Du kan därmed uppgradera successivt till en högre säkerhetsnivå.


Samma tagg till digital tvättstugebokning och andra bokningar

Med ett öppet passersystem kan man koppla in olika typer av bokningar som administreras i samma system, till exempel digital tvättstugebokning. De boende kan därmed använda sina taggar till tvättstugebokning, så att endast den som har bokat tid kan komma in i tvättstugan. Vid tvättstugebokning kan man även begränsa användningen av maskinerna till enbart de klockslag man har bokat (beroende på befintlig utrustning i tvättstugan). 

Andra typer av bokningar är bokning av en viss lokal, elcykel, laddstolpe eller andra tjänster som man vill erbjuda de boende. Man kan också installera digitala lås med taggar på sopkärl så att obehöriga inte kan använda kärlen.

Samma tagg kan med andra ord användas till många olika funktioner. Uppgifter om taggens ägare behöver endast läggas in en gång i systemet. På så sätt skapar man en heltäckande lösning som både underlättar för boende och för administrationen. Ett passersystem med taggar kan även inkludera lägenhetsdörrar. Barn kan förses med egna taggar som bara gäller vissa utrymmen under vissa tider.


Det ”digitala trapphuset”

Det digitala trapphuset, där information, post, bokning och passage digitaliserats i ett och samma system, underlättar fastighetsförvaltningen och gör boendet tryggare och smidigare.

Bokningar kan göras via en digital bokningstavla i entrén eller via en app som användaren har i sin mobil. Via bokningstavlan (eller appen) kan de boende göra sin tvättstugebokning, bokning av lokal eller laddstolpe och, beroende på vad man har valt att integrera i systemet, även se statistik över sin egen el- och vattenförbrukning. Inloggning på bokningstavlan görs med användarens tagg.

Bokningstavlan kan även användas som informationstavla, vilket underlättar kommunikationen med boende eftersom meddelanden kan kommuniceras utan att någon måste vara på plats och sätta upp lappar.

Det går även att skicka direkta meddelanden till enskilda boende som endast är synliga när de loggar in på bokningstavlan. Med en digital postbox kan boende använda taggen även för sin egen postbox.


Molnbaserade passersystem inom en snar framtid

Än så länge behöver mjukvaran för passersystem installeras på en fysisk dator. Framöver kommer man kunna migrera passersystem och bokningssystem till molnbaserade lösningar.

Med en molnbaserad lösning kommer du vara försäkrad om att alltid ha den senaste programvaran och du slipper göra backuper eller mjukvaruuppdateringar. Databasen för ditt passersystem kommer att ligga i molnet och kan nås via inloggning från vilken dator eller mobil som helst. Funktionerna i systemet är dock desamma. Du kan alltså investera i ett säkert och lättanvänt system idag och enkelt migrera till en molnbaserad lösning när den väl finns tillgänglig på marknaden.

Ta reda på mer

Läs vidare om hur fastighetsbolaget Balder digitaliserar passersystemen i sitt fastighetsbestånd här.

Funderar du på att eventuellt installera nya låssystem och passersystem eller uppgradera befintliga? Ta hjälp av vår guide när du gör en förstudie här.

Har du frågor och funderingar om RCO:s lås-, passer- och bokningssystem?
Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss direkt.


Om RCO Gruppen

Gemensamt för bolagen i RCO Gruppen är att de utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom lås- och säkerhetssystem. I nära samarbete med sina kunder, partners och användare utvecklar de framtidens lösningar för den moderna, tillgängliga och digitala fastigheten. Bolagen som ingår i gruppen är RCO Security, Dinbox och Easy Access och ägs av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB.

              

Bli kontaktad av en av våra experter

I och med att du fyller i kontaktformuläret kommer vi att registrera och behandla dina personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.