Lösningar för

vård och omsorg

Behovet av och kraven på ett passersystem inom vården varierar stort. Ett sjukhus som är öppet dygnet runt med tusentals dörrar och ett stort patient- och besökarflöde har helt andra behov jämfört med ett mindre äldreboende där besökare bara kan hälsa på dagtid. Tack vare skalbarheten i RCO:s passersystem kan alla tänkbara situationer och objektsstorlekar hanteras. Förutom ökad säkerhet och smidigare passager kan man bland annat även integrera inbrottslarm, brandvarning och kameraövervakning. Allting hanteras i samma mjukvara vilket ger total överblick för den som administrerar systemet.

Lösningar för Image Map

Vanliga frågor

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Ja, grafisk presentation är en av standardfunktionerna i programvaran R-CARD M5.

Presentationsfönstret Indigraf bygger på att en eller flera objekt som dörrmiljöer, lampunkter, larmområden eller kameror placeras ut på en eller flera översiktsritningar. De olika objekten ger information om anläggningens status. Dörrmiljöernas presenteras exempelvis dynamiskt som olåst, låst, öppen eller forcerad. Det går även att programmera olika styrningar för en dörr vilket gör att man centralt, på ett enkelt sätt, kan öppna eller ändra säkerhetsinställningen för en dörr direkt från den grafiska bilden. Om integrerat larm (MEGA) ingår i installationen finns även möjlighet att till eller frånkoppla larmområden samt få larmindikering med möjlighet till kvittering i samma grafiska bild.

Some description

Läs mer i broschyren om INDIGRAF

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Ja, integrerar man ett kamerasystem i sin passerlösning sköts all administration dessutom i samma gränssnitt. Genom mjukvarusystemet M5 kan man också se bilder från alla kameror i realtid. Dessutom kan en passerhändelse trigga kamerorna att göra en inspelning av en aktuell sekvens, till exempel att en viss dörr står öppen för länge. I passersystemets händelselogg kan man sedan enkelt ta fram bildmaterial för just denna tidpunkt. Användaren kan själv definiera hur lång tid innan och efter händelsen som materialet ska sparas.

Hur säkerställer vi att transporthissarna endast används av personalen?

Hur säkerställer vi att transporthissarna endast används av personalen?

Genom att placera en kodläsare vid hissdörren på varje våningsplan för att kalla på hissen kontrolleras enkelt att den endast utnyttjas av behörig personal.

Finns behov att begränsa möjligheten att kalla på en hiss i byggnaden kan detta göras med en kodläsare placerad vid hissdörren. Samma nykelbricka eller kort som används för byggnadens passerkontroll användas även för behörighetskontroll av hissarna. Användaren identifierar sig genom att visa sin nyckelbricka eller kort, eventuellt i kombination med kod, för läsaren.

Läsaren vid hissendörren kan även kompletteras med ytterliggare en läsare i hisskorgen som då även kan kontrollera rätten att åka till de olika våningsplanen.

Filmer

Relevanta produkter

R-TOUCH 50
Trygg och säker larmstyrning
 • Manöverpanel
 • Grafisk pekskärm
 • Total överblick
MAP-59
Manöverpanel för larmhantering
 • Manöverpanel
 • Grafisk skärm
 • Enkel larmhantering
R-CARD M5
Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering
R-CARD M5 MEGA
Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4
LÄSARE 509
Displayläsare med användaren i fokus
 • Stor färgdisplay
 • Två samtidiga lästekniker
 • Flera tillbehör