Stockholm Globe Arenas

Stockholm Globe Arenas

Med tre multiarenor som varje år har cirka 300 evenemang och tre miljoner besökare ställs det stora krav på säkerheten. Stockholm Globe Arenas valde R-CARD M5 MEGA, med passersystem och inbrottslarm integrerat. Säkerheten på arenorna uppgraderades i tid innan det internationella mega-eventet Eurovision Song Contest 2016.

Globen-området i Stockholm är ett av norra Europas största arenaområden. Verksamheten omfattar Tele2 Arena, Ericsson Globe inklusive SkyView, Hovet, Annexet samt nöjesdestinationen Tolv Stockholm. Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter), som till 100 procent ägs av Stockholms stad, har ansvaret för att äga, förvalta och utveckla arenorna i Globenområdet. AB Stockholm Globe Arenas hyr och driver arenorna, förutom Tolv Stockholm, av SGA Fastigheter. Säkerhetsansvarig på AB Stockholm Globe Arenas är Michael Englund.

– Vi identifierar fortlöpande vilka risker och hotbilder det finns för att hela tiden kunna ligga steget före. I takt med detta ser vi över och uppgraderar säkerheten på våra anläggningar. Det är viktigt att vi kan erbjuda en trygg miljö för de cirka tre miljoner besökare vi har varje år, säger Michael Englund.

Behov av uppgradering
Tele2 Arena, som invigdes 2013, är utrustad de modernaste tekniska säkerhetssystemen, däribland R-CARD M5 MEGA, med passersystem och inbrottslarm integrerat.

– På Hovet, som byggdes på 50-talet, och Ericsson Globe, som invigdes 1989, hade vi dock äldre säkerhetssystem och det fanns ett stort behov av att uppgradera säkerheten och samtidigt göra det mer lättarbetat. Vi hade därför under en längre tid jobbat på att få till förändringar i säkerheten på dessa anläggningar och ha samma höga nivå som på Tele2 Arena. Det var både projekterat och budgeterat, säger Michael Englund.

Uppgraderingen av säkerheten genomfördes och finansierades av SGA Fastigheter AB i ett projekt i samverkan med Stockholm Globe Arenas och dess säkerhetsansvarige Michael Englund.

Eurovision Song Contest 2016
Arbetet med säkerheten accelererade då det stod klart att Sverige skulle stå som värd för Eurovision Song Contest 2016, med Ericsson Globe som arena. Det innebar att under några veckor i maj månad skulle arenaområdet ta emot tävlande och besökare från 42 länder. Ett arrangemang som givetvis ställde högsta krav på säkerheten.

– Eurovision Song Contests organisation har höga krav och säkerheten är en av de saker de går igenom innan man får tävlingen. De var mycket nöjda med vad vi redovisade, säger Michael Englund.

För att gå igång med uppgraderingen kontaktades säkerhetsföretaget Nokas, som AB Stockholm Globe Arenas har ramavtal med. Nokas är en ledande nordisk säkerhetskoncern som erbjuder allt från säkerhetstjänster och tekniska säkerhetslösningar till industri- och säkerhetsbevakning samt värde- och kontanthantering.

– Vi arbetar sen tidigare med anläggningarna och kände därför till dem väl, men i januari i år började vi med att göra en mer noggrann säkerhetsteknisk analys, säger Johan Elliott, Key Account Manager på Nokas. Målet var att framtidssäkra arenorna och komma upp i samma nivå som Tele2 Arena. Vi gick igenom behovet av såväl säkerhetstekniska lösningar som personell bevakning.

Flexibelt system viktigt
Det fanns behov av att reducera antalet nycklar och istället använda passersystem på flertalet dörrar. Samtidigt ha inbrottslarm i större utsträckning än tidigare samt komplettera med säkerhetskameror innanför entrédörrarna.

– En viktig aspekt att ta hänsyn till vid den här typen av lokaler är att man har höga krav på skydd mot inbrott samtidigt som det måste vara lätt att utrymma. Dessutom ville man ha ett system som skulle vara enkelt att hantera för vakter och säkerhetsansvariga, säger Johan Elliott.

– Med cirka 300 evenemang per år så vill det till att man har ett flexibelt och lättadministrerat system för att det ska fungera. Förutom publiken så är det arrangörer och leverantörer som måste kunna släppas in genom ett antal dörrar olika tider på dygnet. Samtidigt vill vi ha kontroll på alla passager i fastigheten, säger Michael Englund.

På Tele2 Arena har man sedan tidigare moderna säkerhetssystem. Ericsson Globe och Hovet hade RCO:s passersystem av äldre modell på vissa dörrar.

– Jag hjälpte Nokas med priser och underlag medan de projekterade själva. I och med att de redan hade vårt passersystem på Ericsson Globe och Hovet så kunde Nokas uppgradera det gamla systemet och ansluta nya dörrcentraler till de gamla läsarna. En ekonomisk lösning, säger Anders Claesson, säljare på RCO.

Rensat bort de flesta nycklarna
Nokas påbörjade arbetet på Ericsson Globe och Annexet i slutet av januari. I stort sett alla dörrar i skalet till fastigheterna försågs med kortläsare på såväl ut- som insida, då man vill ha kontroll på alla passager. Även dörrar till känsliga utrymmen inne i lokalerna försågs med kortläsare. Totalt installerades ett RCO kortläsare vid ett 40-tal dörrar. Alla fönster och dörrar under fyra meters höjd försågs med magnetkontakter och glaskrossdetektorer anslutna till inbrottslarmet. För att få bättre överblick över alla dörrar i skalskyddet installerades den grafiska programvaran R-CONTROL vid vaktens arbetsstation. Här kan man se status för dörrar och larmobjekt samt öppna dörrar eller styra till- och frånkoppling av larm. Vidare installerades ett stort antal säkerhetskameror innanför ytterdörrarna.

– Som mest hade vi tio till tolv personer som arbetade med projektet samtidigt. All installation skedde ju också samtidigt som det var olika arrangemang i anläggningarna så vi fick stämma av med eventpersonal varje dag så vi inte störde deras verksamhet. Uppgraderingar av befintliga dörrcentraler gjorde vi nattetid, säger Johan Elliott.

Arbetet pågick under hela våren och den nya anläggningen avprovades och driftsattes i samband med att Eurovision Song Contest 2016 drog igång.

– I och med uppgraderingen av säkerheten har vi nu rensat bort de flesta nycklarna. Nu använder de behöriga istället ett passerkort för att öppna. Och om kortet skulle försvinna kan det snabbt spärras ut från systemet. Samtidigt innebär det att vi kan ha fullständig kontroll på vem som passerat genom vilken dörr om det skulle hända något. Alla gamla passerkort byttes också ut i samband med uppgraderingen. Systemet fick sitt eldprov i samband med Eurovision Song Contest då vi hade hela 12 000 användare med olika behörighet i systemet. De flesta av dem var temporära användare där passerkortet bara fungerade en viss tid. R-CARD M5 MEGA ger oss möjligheter att styra enskilda kort istället för grupper vilket gör det mycket flexibelt, säger Michael Englund.

Kontroll på säkerheten
Nokas är även ansvarigt för den personella bevakningen av arenaområdet.

– Med det nya systemet får väktarna direkt signal om något händer och de kan springa på larm. I efterhand kan man på övervakningsfilmen se om det varit fråga om inbrott eller den mänskliga faktorn som utlöst larmet. Vi kan nu upptäcka brott i tid samt hitta hål i säkerheten som vi kan åtgärda. Från centralvakten kan man nu också enkelt ställa upp och fjärrstyra dörrar så väktarna behöver nu ej längre gå runt och låsa upp för hand som tidigare, säger Michael Englund.

Efter arbetena med säkerheten på Ericsson Globe och Annexet är nu nästa steg att uppgradera även Hovet med R-CARD M5 MEGA.

– Vi är mycket nöjda med de säkerhetssystem vi idag har i våra anläggningar. De är moderna och ger oss den flexibilitet som krävs den miljö vi verkar i, avslutar Michael Englund.