RCO Security i Stockholm

RCO Security i Stockholm

Givetvis är RCO:s nya huvudkontor utrustat med det senaste inom säkerhetsteknik och inte helt otippat valde man att i lokalerna installera R-CARD M5 MEGA, med passersystem, inbrottslarm och brandvarning integrerat i samma system.

– Samtidigt som vi ville hålla en hög säkerhetsnivå var det viktigt med användarvänligheten, för att underlätta för personalen, säger Göran Pettersson, utvecklingschef på RCO Security och ansvarig för säkerhetssystemet i fastigheten.

Efter att ha skrivit på kontraktet på fastigheten vid årsskiftet började det planeras kring hur säkerhetssystemet skulle vara utformat i de nya lokalerna.

– Vi gjorde en upphandling när det gällde projektering och installation av säkerhetssystem. Tre företag tillfrågades och de som till slut drog det längsta strået var Exista Säkerhet, säger Göran Pettersson.

Prestigeuppdrag
Exista Säkerhet har samarbetat med RCO under många år och är en av de säkerhetsinstallatörer i Sverige som installerat flest R-CARD M5 MEGA.

– Det var väldigt smickrande att få förtroendet av RCO att skapa något åt dem i deras egna lokaler. För oss var det här ett riktigt prestigeuppdrag! Vi utgick från RCO:s kravspecifikation och projekterade sen anläggningen i nära samarbete med Göran Pettersson, säger Emil Edelöf, larmtekniker på Exista Säkerhet AB.

– Vår tidigare fastighet var mycket mindre och säkerhetssystemet hade byggts på efterhand. I de nya lokalerna kunde vi verkligen tänka till från början för att få en bra helhetslösning, påpekar Göran.

I slutet av mars började Exista installationen av säkerhetssystemet. Tidigare hade det funnits flera olika företag i huset och det fanns fyra befintliga larmanläggningar installerade.

– Ja, det första vi fick göra var att riva bort allt det gamla. Ett ganska omfattande jobb. Efter det började vi montera alla komponenter och passerläsare vid dörrmiljöerna. Totalt är det 30 läsare i huset med motorlås i skalet, kompletterat med porttelefon vid ytterportar och vid alla tre våningsplan. På kontorsdörrar och dörrar till mötesrum har vi monterat 35 innerdörrsläsare NoKey offline. Inbrottslarmet omfattar drygt 100 larmpunkter med detektorer i lokalerna och för att styra och ha överblick över larmet har vi installerat den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50 vid varje våningsplan, berättar Emil Edelöf.

Enkel larmhantering
RCO har närmare 60 anställda som arbetar i den nya fastigheten, som är tre våningar hög och omfattar totalt cirka 3 500 kvadratmeter.

– Vi ville utnyttja kapaciteten i vårt eget system med passersystem, porttelefoni, inbrottslarm och brandvarning integrerat. Samtidigt måste det vara enkelt för personalen att handha. Att vi nu har tre våningar gjorde ju också att vi måste tänka till lite extra kring larmstyrningen. Man kan ju inte kräva att siste man ska gå runt i hela fastigheten innan han larmar på. Därför har vi löst det på så sätt att vi delat upp larmet i tre områden, en för varje våning, där siste man på varje våningsplan larmar på när han går, säger Göran Pettersson.

Om det inte går att aktivera larmet kan man se på ritningen på den grafiska larmpanelen om till exempel någon dörr eller fönster är öppet och snabbt åtgärda. Efter arbetstid sker automatpåslag av larmet, men det sker en förvarning med summer och om någon är kvar kan den personen larma av.

– R-TOUCH 50 förenklar larmhanteringen för personalen men även för väktaren. Om larmet går kan väktaren direkt på den grafiska larmpanelen se vilken detektor som har löst ut och snabbt vidta lämplig åtgärd. Även om det inte är nödvändigt, då R-TOUCH 50 är väldigt enkel att förstå, så har jag gått igenom funktionerna med vårt vaktbolag, säger Göran Pettersson.

NoKey offline på innerdörrar
Installationen av läsaren NoKey offline på innerdörrarna var väldigt enkel, då det inte krävs någon kabeldragning. All information till läsarna överförs via de anställdas kort/tag. RCO:s anställda öppnar enkelt dörrarna i huset med sitt kort/tag medan besökare använder porttelefon.

– Normalt räcker det med kort/tag för att öppna, men efter arbetstid så krävs det kod också på dörrarna i skalet. Totalt har vi delat in personalen i ett 20-tal olika behörighetsgrupper för tillträde till olika avdelningar och med olika tidsbegränsningar.

Överblick på den grafiska larmpanelen
För högsta möjliga säkerhet har huset täckts in med larmdetektorer. Det innebär också att man vid ett eventuellt inbrott kan se vilka detektorer som löst ut och får reda på var i lokalerna inbrottstjuvarna har varit, som en loggfunktion helt enkelt. För brandvarningen har man utnyttjat logiska ställen och byggt upp ett antal brandceller med magnetkontakter på dörrar som ska vara stängda. Även brandvarningen är kopplad till vaktbolaget.

– Vi fick ritningar över huset som vi med hjälp av planritningsverktyget i M5 kunde omvandla och importera till säkerhetssystemet. Sen var det bara att rita ut larmpunkterna på ritningen på den grafiska larmpanelen. R-TOUCH 50 gör det maximalt överskådligt och enkelt att hantera larmet för såväl personalen som väktaren och installatören, säger Emil Edelöf och fortsätter:

– I juni driftsatte vi hela säkerhetssystemet och allt har fungerat enligt planerna. Vi är nu i färd med att installera nästa RCO-anläggning, på en gymnasieskola i tre plan. Även här har man valt R-TOUCH 50 för att enkelt kunna manövrera larmet.

– Vi är mycket nöjda att vi valde Exista Säkerhet som installatör av vårt eget system i våra lokaler. Anläggningen uppfyller larmklass 2, installationen är snygg och prydlig och allt fungerar som det ska, avslutar Göran Pettersson.