Axfood i Stockholm

Axfood i Stockholm

Nyligen flyttade Axfood sitt huvudkontor till Torsplan i Stockholms-stadsdelen Hagastaden. I de nya lokalerna har man på ett bra sätt lyckats förena öppenhet och tillgänglighet med ökad säkerhet.

– Tidigare satt vi vid Solna strand, men nu när vi flyttade in till stan så innebar det en utmaning säkerhetsmässigt. Med fler personer i rörelse kring fastigheten så ökar också riskerna. Vi ville därför gradera upp säkerheten samtidigt som det också skulle vara smidigt för personalen med öppna planlösningar för ökad integration mellan våra avdelningar, säger Pär Örtenholm, koncernsäkerhetschef för Axfood AB.

Krav på användarvänlighet
Det nya huvudkontoret är på 9 000 kvadratmeter och där arbetar cirka 500 anställda inom bland annat ledning, finans, sortiment, marknadsföring och IT. Som koncernsäkerhetschef är Pär Örtenholm ansvarig för den övergripande säkerheten med krishantering, avbrottsplanering, försäkringar och upphandlar säkerhetslösningar inom bland annat larm, passersystem, kameraövervakning, bevakning och värdehämtning.

– När det gäller våra butiker så har vi en ansvarig butikssäkerhetschef och tre ytterligare personer som ansvarar för det rent operativa när det gäller säkerheten i våra egna butiker Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross. Dessutom stöttar vi vid behov de handlarägda butiker som Axfood samverkar med, säger Pär Örtenholm.

Då passersystem och inbrottslarm skulle upphandlas till det nya huvudkontoret gick man mycket noggrant tillväga.

– Vi tittade runt på marknaden för att få en överblick över lämpliga system. Bland våra krav var att systemet skulle vara användarvänligt och att våra anställda skulle kunna använda samma kort för att komma in i fastigheten via ytterdörrar och garage som inom våra lokaler. Vi ville inte vara låsta till det system som fastighetsägaren valt utan själva kunna bestämma över vårt system, säger Pär Örtenholm.

R-CARD fick höga betyg
I de tidigare lokalerna hade Axfood haft ett mindre RCO-passersystem och det var därför naturligt att bland annat titta på deras lösningar.

– Jag hade ett möte med Axfood där jag presenterade vårt säkerhetssystem R-CARD M5 MEGA, med passersystem och larm integrerat. De fick en demonstration där jag också visade upp vår nya grafiska larmpanel R-TOUCH 50 och de möjligheter som den ger. Vi gav även förslag på lämpliga säkerhetsinstallatörer, säger Ronnie Nilsson, säljare på RCO.

– Efter att vi tittat på marknadens olika säkerhetssystem så bestämde vi oss för RCO. Vi visste att det var ett bra och driftsäkert system med många möjligheter. De fick även höga betyg från de andra företag som vi lyssnade med, säger Pär Örtenholm.

Exista Säkerhet AB var den säkerhetsinstallatör som Axfood valde för att installera och driftsätta RCO-systemet i det nya huvudkontoret.

– Axfood hade gjort ett grundligt förarbete och vi fick en tydlig och bra förfrågan. De ville ha R-CARD M5 MEGA och totalt gällde det installation av cirka 60 läsare, ett antal porttelefoner, flera hundra larmpunkter och en grafisk larmpanel, säger Christer Dahl på Exista Säkerhet.

Mifare-läsare med sektorläsning
Exista Säkerhet installerade RCO:s nya lilla beröringsfria Mifare-läsare MIF-65KG med sektorläsning för högsta möjliga säkerhet. Läsarna är installerade vid ytterdörrar i skalet och in till cykelförråd, men även inom lokalerna till vissa speciella avdelningar som IT, provkök med mera. I dörrarna till skalet har Axfood även kompletterat den vanliga öppningsknappen med läsare på insidan, då kort måste användas för att komma ut efter att kontoret stängts. För inbrottslarmet har man skapat flera larmzoner. Larmet är kopplat till Svensk Bevakningstjänst.

– Innanför entrén där receptionen är belägen har vi installerat den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50. Med hjälp av den kan både larmbolag och receptionspersonal ha bra kontroll på hela fastigheten. Vi har scannat in ritningar över lokalerna och markerat alla larmpunkter. På larmpanelen kan man till exempel se om larm utlösts, var någonstans i fastigheten och göra de åtgärder som krävs. En stor fördel är att man kan zooma med fingrarna på bildskärmen, precis som på en smartphone. Det går även att kvittera larmet direkt på larmpanelen. Det här är en riktigt smidig lösning som förenklar för alla som ska handha larmet, säger Christer Dahl.

– En av många bra funktioner i det här systemet kallas för ”köpa tid”. Det innebär att larmet slås på automatiskt efter en viss tid på kvällen. En summersignal förvarnar dock om detta. Då kan den som är kvar på avdelningen ”köpa tid” genom att gå till närmaste läsare och använda sitt kort och kod. I systemet har man då förinställt hur lång tid som man kan köpa vid varje tillfälle, berättar Pär Örtenholm.

Administration sköts internt
Axfoods avdelning Kontorsservice sköter all administration av R-CARD M5 MEGA.

– Exista Säkerhet gav vår personal en mycket bra utbildning på systemet, så de har nu hand om det löpande arbetet när det gäller korthantering, behörigheter och så vidare, säger Pär Örtenholm och fortsätter:

– Säkerhetssystemet har fungerat över förväntan och vi är nöjda. Nu finjusterar vi allt för att optimera anläggningen. Vi kommer nog bland annat att behöva förse några fler dörrar med kortläsare framöver.