Västerås stad

Västerås stad

I Västerås stad har man en tydlig strategi när det gäller säkerhetsarbetet: man vill få bort nyckelhanteringen från sina fastigheter helt och hållet.

– När det gäller upplägget på säkerhet inom Västerås stad så arbetar vi kontinuerligt med gemensamma möten mellan fastighetskontoret, stadsledningen, konsult och service och andra nämnder och bolag som staden äger delar av eller 100 procent av. Dessutom är polis och räddningstjänsten med. Stadsledningen har det övergripande ansvaret och svarar mot politikerna i staden. Konsult och service ansvarar för säkerheten av de mjuka värdena som berör personer samt säkerheten inomhus medan fastighetskontoret ansvarar för säkerheten av byggnaderna och eventuellt skalskydd. Själv arbetar jag bland annat med övergripande säkerhetsfrågor, försäkringar och ekonomi medan min kollega Mats Hagberg har en strategisk roll när det gäller säkerhetsarbetet, vilket innebär att ha koll på marknaden och våra fastigheter, projektleda våra entreprenörer och så vidare, säger Håkan Lövdal, teamledare Säkerhet vid Västerås stad.

450 fastigheter
Totalt har Västerås stad cirka 450 fastigheter där man ansvarar för skalskyddet. Man arbetar med säkerhetssystem som lås, passersystem, inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och bevakning. Förutom stadshuset består fastighetsbeståndet av skolor och förskolor, äldreboenden, idrottslokaler, kulturbyggnader med mera.

– Det stora målet som vi arbetar mot är att få bort alla nycklar, från såväl ytter- som innerdörrar. Det är osäkert med nycklar som lätt kan komma bort och kopieras vilket kostar stora pengar både i administration och byte av lås. Vi vill istället införa passersystem överallt, så att de behöriga istället för nycklar använder kort eller tag för att ta sig in. Fördelarna är stora – tappar du kortet går det enkelt att spärra och man kan även begränsa tillträdet till just de lokaler och tider som är aktuella för respektive person, säger Mats Hagberg, säkerhetssamordnare vid fastighetskontoret i Västerås stad.

Redan för 10 år sen började Västerås stad med att införa ett integrerat säkerhetssystem med passer och larm i ett antal av sina fastigheter.

– Vi har dock inte varit nöjda med den lösning som det här säkerhetssystemet erbjöd. Det var inte så flexibelt och mer eller mindre stängt, vilket bland annat innebar att bara det aktuella fabrikatets passerkort fungerade i systemet. Under 2012 började vi därför titta runt på marknaden efter ett nytt integrerat säkerhetssystem, som bättre kunde fylla våra behov i dag och i framtiden, säger Mats Hagberg och fortsätter:

– När vi utvärderade olika säkerhetssystem var öppenheten viktig men även att olika entreprenörer skulle kunna arbeta med systemet. Vi sluter nya ramavtal med entreprenörer vart fjärde år och därför är det viktigt att vi har frihet att kunna välja den mest lämpade.

Öppet system
Vid utvärderingen valde Västerås stad till slut mellan tre olika fabrikat. För största möjliga säkerhet men även förenklad administration och service har Västerås stad valt att så långt det är möjligt ha ett system för skalskyddet på sina olika fastigheter. Därför byter man successivt ut det tidigare integrerade säkerhetssystemet mot R-CARD M5 MEGA från RCO.

– På alla större objekt använder vi RCO:s system. Det är bara på mindre enheter med någon enstaka dörr och utan behov av larm där vi kanske bara sätter ett elektroniskt handtag, säger Mats Hagberg.

Prioriterade skolor
Den första prioriteringen för Västerås stad var att förse mindre skolor utan inbrottslarm med RCO-systemet. Här installerades R-CARD M5 MEGA med passer och inbrottslarm. Nästa steg var att installera systemet i mindre skolor som redan hade inbrottslarm, men inget passersystem.

– I den första omgången installerades RCO på cirka 65 olika fastigheter och totalt är vi nu uppe i 80-talet fastigheter. Även om vi ännu inte har RCO-system genomgående i alla våra fastigheter så är en stor fördel att RCO-kortet kan användas även i andra system, vilket underlättar för användaren. Ett annat plus med RCO-systemet var att där vi redan hade inbrottslarm installerat kunde vi nyttja de befintliga detektorerna och kablage och bara ansluta det nya systemet. Det gjorde att vi sparade både tid och pengar, säger Håkan Lövdal.

– Vid de skolor och förskolor där vi installerat RCO-systemet är man mycket positiv till att det är så enkelt att använda. När den förste kommer på morgonen så öppnar man och larmar av i samma moment och de vet då att det inte är någon inne i lokalen. Det ger en trygghetskänsla för personalen. Enkelheten avspeglar sig också ekonomiskt då vi i dag nästan inte har några utryckningar från larmbolag längre. Att vi går in för att införa samma system på alla fastigheter innebär också att det blir enklare för vikarier, som arbetar på flera skolor och då känner igen sig vad gäller hanteringen av passersystem och larm, säger Mats Hagberg.

Idrottsanläggningar på gång
– Vi kommer nu installera systemet på flera idrottsanläggningar. Det här kommer ge många fördelar, bland annat att man slipper ställa upp dörrar och få in obehöriga i lokalerna. Istället kan tränarna ge barnen en tillfällig kod, som bara gäller en viss tid. Enkelt och bekvämt, säger Mats Hagberg.

Västerås stad har valt beröringsfria passerläsare och uppåt 8 000 personer använder i dag RCO:s passerkort till de olika fastigheterna. Databasen över alla användare har man centralt men när det gäller inprogrammering av kort med mera har man outsourcat det till entreprenören Swesafe.

– Skolorna kan välja att antingen sköta administrationen själva och bara beställa kort av Swesafe eller låta Swesafe sköta all hantering kring systemet. Det här fungerar mycket bra och gör att de kan ta ett helhetsansvar för funktionen.

Övervakning med R-TOUCH 50
Västerås stad har även investerat i RCO:s grafiska larmpanel R-TOUCH 50, från vilken man enkelt kan övervaka och styra larmanläggningen.

– Vi tittar ständigt efter förbättringar som kan göras och med R-TOUCH 50 får vi ett nytt fönster in i systemet. Vi börjar nu med stadshuset där vi installerar tre R-TOUCH 50, på olika platser i fastigheten. Larmpanelen kommer sen även installeras på flera större objekt. R-TOUCH 50 är mycket pedagogisk och man får en perfekt överblick över lokalerna och kan enkelt se om larmet har gått, vilken detektor som utlöst och så vidare. Det ger ett perfekt stöd till bevakningsbolaget, men även vaktmästare med administrationsrättigheter kan enklare styra anläggningen, säger Mats Hagberg.

På Västerås stad för man en ständig kamp för att få bort alla nycklar, men det är en lång process och det finns många fastigheter och dörrar.

– Ja, vi har väl installerat RCO:s läsare på uppemot 700 ytterdörrar och det är säkert lika mycket kvar. Sen har vi flera tusen innerdörrar som ska säkras upp och där vi också ska ersätta nycklarna. Vi är mycket nöjda med det nya säkerhetssystemet och vårt samarbete med RCO. Systemet uppfyller alla våra krav och företaget är bra att samarbeta med. Att systemet är egenutvecklat gör det extra smidigt då de till och med tagit med våra synpunkter när de gjort uppdateringar, avslutar Håkan Lövdal.