Lösningar för

kommun

När det handlar om passersystem på kommunnivå är en av de stora utmaningarna den geografiska spridningen av de olika verksamheterna samt det faktum att behoven för varje enskild verksamhet ofta är unika. Men tack vare RCO:s systemuppbyggnad kan man utnyttja en central serverlösning vilket gör att all administration kan skötas från en och samma plats. I den smidiga lösningen för passerkontroll kan man dessutom integrera inbrottslarm, brandvarning och kameraövervakning – tre funktioner som även dem administreras i samma system som passerlösningen. Minskad nyckelhantering och sparade pengar är några av alla de vinster en kommun kan ha av ett passersystem.

Lösningar för Image Map

Vanliga frågor

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Kan jag få en grafisk presentation av min anläggning?

Ett enkelt grafiskt gränssnitt ingår i R-CARD M5. Här kan ikoner för olika objekt som dörrar, larmsektioner, larmområden och kameror placeras ut på en eller flera bakgrundsbilder. En dörrmiljö presenteras dynamiskt som låst, olåst, öppen eller forcerad och man kan även programmera olika styrningar, vilket gör att man centralt på enkelt sätt kan öppna eller på annat sätt påverka dörrens funktion via den grafiska bilden. Om integrerat larm (R-CARD M5 MEGA) ingår i systemet finns även möjlighet att till- och frånkoppla larmområden samt få larmindikering med kvitteringsmöjlighet.

För den som har behov av en mer avancerad anläggningskontroll finns R-CONTROL. Med R-CONTROL kan man i en och samma mjukvara styra och övervaka flera olika larmsystem oavsett var de finns rent geografiskt. Med R-CONTROL får användaren stora möjligheter att hantera och se status på utvalda objekt som exempelvis dörrar, larmpunkter och larmområden. Allt presenteras i en grafisk vy som är både lätthanterlig och intuitiv samtidigt som många avancerade funktioner finns att tillgå. Användaren kan själv anpassa mjukvaran på flera sätt, bland annat genom att lägga in egna bilder, ritningar och ikoner samt skapa händelsescenarier, åtgärdstexter, kvitteringstexter och mycket mer. 

Läs mer om R-CONTROL

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Kan jag integrera kameraövervakning i min passerlösning?

Ja, integrerar man ett kamerasystem i sin passerlösning sköts all administration dessutom i samma gränssnitt. Genom mjukvarusystemet M5 kan man också se bilder från alla kameror i realtid. Dessutom kan en passerhändelse trigga kamerorna att göra en inspelning av en aktuell sekvens, till exempel att en viss dörr står öppen för länge. I passersystemets händelselogg kan man sedan enkelt ta fram bildmaterial för just denna tidpunkt. Användaren kan själv definiera hur lång tid innan och efter händelsen som materialet ska sparas.

Skadegörelse på skolor, hot och våld på socialkontor eller inbrott i fastigheter är bara några anledningar till varför många kommuner i Sverige i dag använder sig av kameraövervakning. En integration i pasersystemet gör användningen väldigt smidig och enkel.

Hur kan man förenkla inpassering till garage och grindar

Hur kan man förenkla inpassering till garage och grindar

Genom igenkänning av registreringsnummer kan man bekvämt, snabbt och automatiskt öppna garageportar och grindar för fordon. Till passersystemet ansluts TagMaster kamera CS-50 som läser av registreringsnumret och jämför det med de registreringsnummer som angetts i passersystemets databas. Föraren behöver inte visa någon nyckelbricka eller kort för en passerläsare utan kan lugnt sitta kvar och vänta på att porten eller grinden öppnas. 

Kan passersystemet användas för att spara energi?

Kan passersystemet användas för att spara energi?

Integrerar man passerkontroll och larm med styr och regler finns stora möjligheter till energibesparing. Signaler från R-CARD 5000-systemet kan skickas direkt till de system som hanterar värme, ventilation och belysning i byggnaden.  Via protokollet OPC finns även möjlighet att integrera med flera så kallade SCADA-system som exempelvis Siemens MM8000, Atlantis från Larmia Control, Alvis, Kentima Wide Quick med flera. När exempelvis larmet tillkopplas på kvällen kan värmen sänkas, ventilation stängas av och belysningen minimeras allt för att spara både energi och kostnader. 

Kan en porttelefon integreras med passerkontrollen?

Kan en porttelefon integreras med passerkontrollen?

Med en porttelefon kan bakdörren eller dörren till lastkajen hållas låst och lämnas utan uppsikt. Vill en besökare eller varuleverantör komma in ringer de enkelt på via porttelefonen och kan, om man vill, släppas in utan att någon fysiskt måste ta sig till dörren. Porttelefonen administreras i samma system som resten av passerlösningen och finns i modeller både med och utan display. I display-modellen kan besökaren enkelt bläddra med piltangenter och välja vilken person eller avdelning som ska ringas upp (uppringning sker via det vanliga telefonnätet). Samma läsare kan dessutom användas av personal för inpassering med hjälp av tag eller kort.


   

Filmer

Relevanta produkter

Electrolux Vision
  • Bokning
  • Kommunikation
  • Passersystem
R-TOUCH 50
Trygg och säker larmstyrning
  • Manöverpanel
  • Grafisk pekskärm
  • Total överblick
LÄSARE 509
Displayläsare med användaren i fokus
  • Stor färgdisplay
  • Två samtidiga lästekniker
  • Flera tillbehör