HTC Sweden i Söderköping

HTC Sweden i Söderköping

HTC Sweden levererar kompletta slip- och underhållssystem för golv över hela världen. Sedan starten 1987 har utvecklingen gått snabbt för HTC Sweden. Från fyra anställda och en omsättning på två miljoner kronor har företaget vuxit till 170 anställda och omsätter i dag cirka 350 miljoner.

– Vi har många patent samt utveckling och tillverkning i lokalerna här i Söderköping. Därför anser vi att det är extra viktigt att hålla en hög säkerhetsnivå och se till att endast de som är behöriga har tillträde. För oss gäller vår säkerhetsstrategi att skydda företagets affärshemligheter samtidigt som vi vill kunna erbjuda våra anställda en trygg arbetsmiljö, säger Karl Thysell som är ansvarig för fastigheter och säkerhet på HTC Sweden AB.

Från början var inbrottslarm det enda säkerhetssystemet i HTC:s lokaler. Men 1998, då man var 15 anställda, ville man slippa nycklar och investerade därför i det första passagesystemet – R-CARD. 2001 byggdes sen en ny fastighet på 3 500 kvadratmeter och i samband med det installerades ett passersystem av annat fabrikat.

– Det var dock inte så lyckat då det passersystemet var krångligt att handha samt att det inte var så många här i trakterna som kunde serva det. Det gjorde att det även blev dyrt att underhålla. Därför kastade vi ut det här systemet 2008, i samband med att vi byggde våra nuvarande lokaler om cirka 10 000 kvadratmeter. Då gick vi tillbaka till RCO och lät installera R-CARD M5 MEGA, med passersystem och inbrottslarm integrerat, säger Karl Thysell.

Smarta funktioner
Håkan Eriksson, servicetekniker på Elajo, har arbetat med installation av säkerhetssystem hos HTC Sweden ända sedan 1996.

– Även om jag under de här åren arbetat på olika företag så har HTC hela tiden varit min kund. HTC har alltid haft ett säkerhetstänk och de är mycket intresserade av ny teknik. Finns det nya smarta funktioner som är lönsamma så vill man ha det. Så de är mycket lyhörda och tacksamma att arbeta med. Att jag föreslog R-CARD M5 MEGA beror på att systemet kan mycket, det finns utbyggnadsmöjligheter och man kan skapa praktiskt taget alla de funktioner man vill för olika kunder. Dessutom ger RCO alltid bra support, säger han.

I dag har HTC ett 30-tal beröringsfria Mifare-läsare installerade i de bägge fastigheterna. Det är dels vid ytterdörrar och grindar, dels vid innerdörrar till olika avdelningar.

– Vi tycker det är viktigt med att ha koll på passager till olika avdelningar för att slippa obehagliga problem och överraskningar. Vi har till exempel mycket gäster här och det är utbildningar och rundvandringar i lokalerna varje vecka. Med passersystemet slipper vi folk som går fel. De behöriga använder bara en personlig nyckelbricka för att öppna när de ska in. Sedan vi installerade passersystemet har allt fungerat mycket bra. Dessutom känner personalen sig trygg när de jobbar över, då de vet att ingen obehörig kan ta sig in hur som helst, säger Karl Thysell.

Flera zoner
HTC:s lokaler är indelade i sju zoner som larmas av var för sig. Det betyder att personal kan jobba över i en zon och samtidigt veta att de övriga zonerna är larmade.

– I systemet har vi lagt in ett antal olika behörighetsgrupper för personalen, till exempel produktion, försäljning, utveckling och så vidare, där de olika grupperna endast har tillträde till de områden där de arbetar. Dessutom har lokalvårdarna en egen behörighet som bara fungerar vissa tider och i vissa lokaler, säger Karl Thysell.

Men R-CARD M5 MEGA är inte det enda säkerhetssystemet i HTC:s fastigheter. Företaget har även brandlarm, som är integrerat med R-CARD M5 MEGA, samt kameraövervakning i lokalerna. Dessutom har man ett larmat elstängsel (7 000 volt) runt hela fastigheten.

– Vi har ända sedan företaget startade satsat på att hålla en hög säkerhetsnivå och vi anser att det har lönat sig. Vi har under de här åren inte haft några incidenter eller störningar i vår verksamhet på grund av bristande säkerhet, och vår personal känner sig trygg på sin arbetsplats. Enligt vårt sätt att se det har vår satsning på säkerhet varit bra för affärerna, säger Karl Thysell.