Amring i Göteborg

Amring i Göteborg

Som ledande leverantör av däck och fälgar var det viktigt med hög säkerhet då Amrings nya lager i Göteborgs hamn skulle byggas. Ett krav var att man ville ha ett integrerat säkerhetssystem, med möjlighet att kunna styra och kontrollera allt från ett ställe.

Amring har två verksamhetsgrenar, Amring AB som är ledande fullsortimentsgrossist inom däck och fälg på den svenska marknaden med exklusivitet för ett antal varumärken däribland Hankook däck, och en däckverkstad med nio verkstäder i Mellansverige. Totalt har företaget cirka 120 anställda.

– Med vårt nya logistikcenter kan vi samla all verksamhet under ett tak i moderna och mer ändamålsenliga lokaler. Genom att bygga nytt och flytta ihop verksamheten erbjuder vi en starkt förbättrad arbetsmiljö till våra medarbetare. De nya lokalerna är anpassade efter ett modernt logistiskt arbetssätt och kommer bidra till att ytterligare reducera våra redan i dag korta leveranstider. De förkortade transportvägarna från Göteborgs hamn dit våra produkter anländer är dessutom fördelaktiga ur ett miljöperspektiv, säger Fredrik Lycke, vd för Amring.

Integrerat säkerhetssystem
Amrings nya logistikcenter har en yta på totalt 26 000 kvadratmeter och lokalerna innehåller däcklager, däckverkstad och kontorslokaler. När det gäller säkerheten för det nya logistikcentret hade Amring i samarbete med Development Partner tagit fram ett förfrågningsunderlag där det framgick att man ville ha ett integrerat säkerhetssystem som skulle innefatta passersystem och inbrottslarm.

– Deras viktigaste krav var att kunna knyta samman systemen i ett och vi offererade därför R-CARD M5 MEGA. Av erfarenhet vet vi att detta säkerhetssystem alltid lever upp till de förväntningar vi och kunderna ställer i form av prestanda och support. Efter semestern fick vi sedan det positiva beskedet att vi vunnit upphandlingen, säger Peter Andersson, key account manager på Nokas Teknik Väst.

Många transporter
Amring är ett godsintensivt företag med många transporter och leveranser till och från företaget. Dessutom kommer många kunder på besök för att hämta och lämna bilar samt köpa däck. Samtidigt som verksamheten måste vara öppen och lättillgänglig är det viktigt att endast behöriga har tillträde till vissa delar inom företaget under bestämda tider samt att det är effektivt larmat och övervakat efter arbetstid. Med andra ord mycket att ta hänsyn till när det gäller säkerheten. Det är både stora värden att skydda samtidigt som miljön ska vara trygg och säker för anställda och kunder.

– Som referenscase visade jag upp den lösning vi gjort åt Swedwood, där vi installerat RCO:s integrerade säkerhetssystem. Det finns vissa likheter mellan företagens säkerhetskrav då det i bägge fallen är frågan om mycket godstransporter till och från anläggningarna. Vi förde en bra dialog med Amring för att få en optimal lösning och de var mycket lyhörda för våra synpunkter, säger Peter Andersson.

– Vi installerade R-CARD M5 MEGA med passerläsare vid 17 dörrmiljöer varav 5 i skalet och resten inomhus till olika avdelningar. De anställda öppnar enkelt dörrarna med tag medan besökare använder porttelefon vid leveransinfart och besöksentréer. Det omfattande inbrottslarmet är integrerat med passersystemet och dessutom installerade vi drygt 20 kameror för övervakning av anläggningen, säger Patrik Hammarström, installationschef/projektledare vid Nokas Teknik Väst.

– För oss är det viktigt att alltid hålla högsta kvalitet på allt vi gör och levererar. En viktig del i det är givetvis också att våra lokaler och säkerhet håller samma höga klass. Därför känns det bra att vi i vårt nya logistikcenter nu får ett säkerhetssystem som uppfyller alla krav och ger oss en bra överblick, avslutar Fredrik Lycke.