Lösningar för

handel

Handeln är en särskilt utsatt sektor där hot, rån och stölder är vanligt förekommande för många butiker runt om i landet. Att trygga personal och varor är en stor utmaning, men det finns flera enkla lösningar som kan öka säkerheten. Med en passerkontrolls-lösning hindrar man obehöriga att ta sig in på lager eller andra personalutrymmen. Eftersom kort eller tag används istället för nycklar riskerar man inte heller att en nyckel på vift används för att ta sig in i butiken när den är stängd. Med integrerad kameraövervakning och inbrottslarm kan man dessutom säkra butiken efter stängning och slippa oroa sig över nattliga inbrott med stora värdeförluster.

Lösningar för Image Map

Vanliga frågor

Kan passersystemet användas för att spara energi?

Kan passersystemet användas för att spara energi?

Integrerar man passerkontroll och larm med styr och regler finns stora möjligheter till energibesparing. Signaler från R-CARD 5000-systemet kan skickas direkt till de system som hanterar värme, ventilation och belysning i byggnaden.  Via protokollet OPC finns även möjlighet att integrera med flera så kallade SCADA-system som exempelvis Siemens MM8000, Atlantis från Larmia Control, Alvis, Kentima Wide Quick med flera. När exempelvis larmet tillkopplas på kvällen kan värmen sänkas, ventilation stängas av och belysningen minimeras allt för att spara både energi och kostnader. 

Hur kan jag få information om fel och händelser i min anläggning?

Hur kan jag få information om fel och händelser i min anläggning?

M5-systemet har en inbyggd driftsövervakningsfunktion som vid fel eller händelse kan visa larm i klientens larmfönster och sända e-post eller sms till en eller flera mottagare.

Vilken eller vilka händelser i systemet som aktiverar ett driftlarm konfigureras med hjälp av olika filter. Ett filter kan vara inställt för att informera om att en dörr som borde var stängd är öppen, exempelvis entrédörren i en portuppgång. Med hjälp av driftövervakningens e-post- eller sms-funktion kan information om den öppna dörren skickas direkt till jourpersonal eller väktare för åtgärd. Något som både sparar energi och ökar tryggheten för personalen.

Andra exempel är att systemet kan larma, kanske beroende på vandalism, om det tappar kontakt med en läsare. Informationen om läsaren som är ur funktion kan skickas direkt till den driftsentreprenör man har avtal med och som kan skicka ut personal för att åtgärda felet.

Driftlarm kan kalenderstyras så att de bara är i funktion utanför ordinarie arbetstid eller att meddelanden skickas till olika mottagare beroende på tid på dygnet.

Hur kan jag skriva ut passerkort med bild på min personal?

Hur kan jag skriva ut passerkort med bild på min personal?

Programvara för ID- och behörighetskortstillverkning finns integrerat i R-CARD M5.

Med hjälp av en licensierad programvara från CardPro kan ID- och behörighetskort designas fritt med foto, bakgrundsbilder, logotyper, person- och kortuppgifter direkt inifrån M5-klienten. Utskrift av de färdigdesignade korten görs enkelt direkt till ansluten kortskrivare.

Some description

 

Hur säkerställer jag att inga obehöriga använder hissen?

Hur säkerställer jag att inga obehöriga använder hissen?

Med en kodläsare i hisskorgen kontrolleras enkelt till vilka våningsplan personal eller besökare ges tillträde.

Finns det behov att begränsa tillträde till olika våningsplan i byggnaden – antingen för besökare eller personal – kan detta göras med en kodläsare placerad i hisskorgen. Samma tag eller kort som används för byggnadens passerkontroll kan även användas för tillträdeskontroll till de olika våningsplanen. Användaren identifierar sig genom att visa sin tag eller kort, eventuellt i kombination med kod, för läsaren i hissen. Beroende på användarens behörighet aktiverar systemet hissens ordinarie knappsatts för de våningsplan man har rätt att åka till. Läsaren i hisskorgen kan även kompletteras med ytterliggare läsare vid hissdörren som då även kan kontrollera möjligheten att kalla på hissen.

Filmer

Relevanta produkter

R-TOUCH 50
Trygg och säker larmstyrning
 • Manöverpanel
 • Grafisk pekskärm
 • Total överblick
MAP-59
Manöverpanel för larmhantering
 • Manöverpanel
 • Grafisk skärm
 • Enkel larmhantering
R-CARD M5
Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering
R-CARD M5 MEGA
Integrerat larm
 • Tilläggslicens
 • Certifierad enligt SSF 1014 larmklass 3/4
LÄSARE 509
Displayläsare med användaren i fokus
 • Stor färgdisplay
 • Två samtidiga lästekniker
 • Flera tillbehör