Lösningar för

flerbostad

Att införa passerkontroll vid entréer och gemensamma dörrar samt ett elektroniskt bokningssystem till tvättstugan är några exempel på hur fastighetsägare kan erbjuda en bättre boendemiljö. Förutom att tryggheten ökar, bland annat genom minskad skadegörelse och minskat obehörigt spring, blir också vardagslivet smidigare för de boende. Med elektroniska informationstavlor i trappuppgångar sjunker också kostnaderna för utdelning och byten av brev och lappar. I lösningen för passerkontroll kan man dessutom integrera exempelvis inbrottslarm, brandvarning och kameraövervakning.

Lösningar för Image Map

Vanliga frågor

Hur kommer ambulans, polis och räddningstjänstpersonal att kunna komma in i porten

Hur kommer ambulans, polis och räddningstjänstpersonal att kunna komma in i porten

Installerar man läsare med tangentbord finns möjlighet att låta ambulanspersonal, polis, tidningsbud med flera att passera med enbart kod istället för att behöva kodbricka. Tiden för när koden ska vara gilltig är dessutom möjlig att begränsa till enbart vissa dagar eller tider på dygnet.

Enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) saknas regelverk kring den här frågan. Man får som fastighetsägare väga nyttan av att ha porten olåst mot risker för inbrott och skadegörelse. Räddningstjänsten har tillgång till verktyg för att bryta upp en dörr och kommer alltid in i händelse av en nödsituation.

Kan jag boka tvättstuga med min mobiltelefon?

Kan jag boka tvättstuga med min mobiltelefon?

Med appen Electrolux MOBILE installerad i en smartphone kan man boka fastighetens olika gemensamhetsutrymmen som exempelvis tvättstuga, bastu eller solarium. Från "Min sida" kan man se gjorda bokningar, göra avbokningar samt exemplevis sätta påminnelser som maskin klar. Via "Info" kan systemägare eller fastighetsbolag informera om olika händelser och arrangemang. För användning av Electrolux MOBILE måste systemägare/fastighetsbolag installera webbtjänsten Electrolux WEB/MOBILE.

Electrolux MOBILE finns tillgänglig för både iPhone- och Android-telefoner.

Kan man installera passersystem i fastigheten utan att dra kabel till varje dörr?

Kan man installera passersystem i fastigheten utan att dra kabel till varje dörr?

Har man velat inkludera lokaler som är placerade utanför huvudfastigheten, exempelvis en miljöstuga, i passersystemet så har det ofta medfört höga kostnader för installation av kommunikationskabel i marken – men i dag finns andra lösningar. Genom att använda kodläsare av offlinemodell så kan man enkelt och kostnadseffektivt inkludera även dessa lokaler.

Läsare för offline-bruk har den stora fördelen att de inte kräver någon kabeldragning överhuvudtaget – med andra ord blir installationen väldigt smidig. Läsarna går på batteri och enheterna varnar i god tid innan de förbrukat batterierna. Ett batteribyte kan användaren dessutom göra själv. Offline-läsarna har också möjlighet till extern strömförsörjning, vilket gör att man slipper batteribyten helt och hållet. I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare.

Relevanta produkter

ELVOX DUE
Porttelefoner och våningsapparater
 • Minne 200 namn
 • Integrerat kodlås
 • Tidsstyrd
Electrolux Vision
 • Bokning
 • Kommunikation
 • Passersystem
Electrolux Vision Light
 • Bokning
 • Dörröppnare
 • Utomhus
R-CARD M5
Basinstallation
 • Grundlicens
 • Inklusive ett års fri uppgradering