Lösningar för en trygg och smidig flerbostad

Med RCO Securitys lösningar för flerbostäder blir vardagen både trygg och enkel för de boende. Med vårt passersystem kan du boka tvättid eller öppna porten åt besökare via mobilen, ersätta nycklar med taggar eller kort, få personlig information via en digital informations- och bokningstavla i trapphuset med mera.